Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
wtorek, 23 październik 2018 21:47

Konkursy dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Dańkowski zaprasza!

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci szkoły podstawowej 

pt. „Jedz zdrowo”

§ 1

Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Zachęcenie dzieci do zdrowego odżywiania.
 2. Zwrócenie uwagi dzieci na korzyści płynące ze zmiany odżywiania.
 3. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci.
 4. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
 5. Rozwijanie wyobraźni u dzieci.

 § 2

Organizator Konkursu

         Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół im.bł.ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

ul. Gen. Maczka 131, 34-240 Jordanów.

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I, II i III klasy szkoły podstawowej zamieszkałych na terenie powiatu: suskiego, nowotarskiego i myślenickiego.
 1. Dziecko wykonuje samodzielnie plakat-formę plastyczną płaską pt. „Jedz zdrowo!”
   dowolną techniką(np. ołówek, kredki, farby, wyklejanka, kolaż itp).
 2. Format pracy A4. Każde dziecko może przekazać tylko jedną pracę na konkurs.
 3. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko

Wiek

Adres zamieszkania

Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka oraz numer telefonu do celów kontaktowych 

 

 1. Prace wykonane z pomocą innych osób będą podlegały bezwarunkowej dyskwalifikacji.
 2. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

 

 

 § 4

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w terminie do 6 listopada 2018 r. osobiście w kopercie z dopiskiem: konkurs plastyczny „Jedz zdrowo” w sekretariacie Zespołu Szkół im.bł.ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub

za pośrednictwem poczty na adres:

Zespół Szkół im.bł.ks. Piotra Dańkowskiego

Ul. Gen. Maczka 131

34-240 Jordanów

Z dopiskiem: praca na konkurs plastyczny „Jedz zdrowo”

 1. Pracę należy złożyć opisaną z dołączonymi i wypełnionymi załącznikami zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 3. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 1. Prace przechodzą na własność organizatora. 

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 listopada o godz. 14:30 w ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.
 2. Opiekunowie laureatów zostaną wcześniej poinformowani o wygranej swojego dziecka.
 3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

                                                                       § 6

Nagrody

 1. Organizator przewiduje cenne nagrody oraz publikacje książki z najlepszymi pracami uczestników konkursu.

Załączniki: 1.Klauzula informacyjna    2.Oświadczenie

 Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

 

 

Załącznik 1


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych dziecka jest  Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,34-240 Jordanów, ul. Gen. Maczka 131, tel. 182675658
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
   z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu plastycznego „Jedz zdrowo w ramach realizacji projektu finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

………………………………………………………………….

                                                  data, czytelny podpis

 

 

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO
„JEDZ ZDROWO”

DANE UCZESTNIKA KONKURSU (Proszę wypełnić drukowanymi literami!)

 1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….…………
 2. Wiek  ………………………………………………………………………………….……………….………
 3. Miejsce zamieszkania  ……………………………………….…………………………………………..
 4. Tytuł pracy „Jedz zdrowo!”
 5. Szkoła …………………. ……………………………………………………………………………………..

DANE OPIEKUNA PRAWNEGO (Proszę wypełnić drukowanymi literami!)

 1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………….
 2. Miejsce zamieszkania………………………………………………………………….…………….
 3. Telefon ……………………………….………………………………….……………………………….
 4. Mail ………………………………………………………………………..………………………………

Niniejszym oświadczam, że:

 • zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki:
 • moje dziecko jest autorem pracy konkursowej i posiadam do niej nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
 • praca nie była publikowana i nagradzana w innych konkursach;

    

                                                               ……………………………………………………………………………………………..

                                                                       miejscowość, data, czytelny podpis rodzica

               

 

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 


 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych i z zerówki 

pt. „Jedz zdrowo”

§ 1

Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Zachęcenie dzieci do zdrowego odżywiania.
 2. Zwrócenie uwagi dzieci na korzyści płynące ze zmiany odżywiania.
 3. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci.
 4. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
 5. Rozwijanie wyobraźni u dzieci.

 § 2

Organizator Konkursu

         Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół im.bł.ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

ul. Gen. Maczka 131, 34-240 Jordanów.

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat zamieszkałych na terenie powiatu: suskiego, nowotarskiego i myślenickiego.
 1. Dziecko wykonuje samodzielnie plakat-formę plastyczną płaską pt. „Jedz zdrowo!”
   dowolną techniką(np. ołówek, kredki, farby, wyklejanka, kolaż itp).
 2. Format pracy A4. Każde dziecko może przekazać tylko jedną pracę na konkurs.
 3. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko,

Wiek,

Adres zamieszkania

Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka oraz numer telefonu do celów kontaktowych 

 

 1. Prace wykonane z pomocą innych osób, będą podlegały bezwarunkowej dyskwalifikacji.
 2. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

 

 

 § 4

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w terminie do 6 listopada 2018 r. osobiście w kopercie z dopiskiem: konkurs plastyczny „Jedz zdrowo”w sekretariacie Zespołu Szkół im.bł.ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub

za pośrednictwem poczty na adres:

Zespół Szkół im.bł.ks. Piotra Dańkowskiego

Ul. Gen. Maczka 131

34-240 Jordanów

Z dopiskiem: praca na konkurs plastyczny „Jedz zdrowo”

 1. Pracę należy złożyć opisaną z dołączonymi i wypełnionymi załącznikami zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 3. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 1. Prace przechodzą na własność organizatora. 

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 listopada o godz. 14:30 w ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.
 2. Opiekunowie laureatów zostaną wcześniej poinformowani o wygranej swojego dziecka.
 3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

                                                                       § 6

Nagrody

 1. Organizator przewiduje cenne nagrody oraz publikacje książki z najlepszymi pracami uczestników konkursu.

Załączniki: 1. Klauzula informacyjna   2. Oświadczenie

 Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

Załącznik 1
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/ danych osobowych dziecka jest  Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,34-240 Jordanów, ul. Gen. Maczka 131, tel. 182675658
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
   z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu plastycznego „Jedz zdrowo”
  w ramach realizacji projektu finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

………………………………………………………………….

                                                  data, czytelny podpis

 

 

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO
„JEDZ ZDROWO”

DANE UCZESTNIKA KONKURSU (Proszę wypełnić drukowanymi literami!)

 1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….…………
 2. Wiek  ………………………………………………………………………………….……………….………
 3. Miejsce zamieszkania  ……………………………………….…………………………………………..
 4. Tytuł pracy „Jedz zdrowo!”
 5. Szkoła / przedszkole ……………………………………………………………………………………..

DANE OPIEKUNA PRAWNEGO (Proszę wypełnić drukowanymi literami!)

 1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………….
 2. Miejsce zamieszkania………………………………………………………………….…………….
 3. Telefon ……………………………….………………………………….……………………………….
 4. Mail ………………………………………………………………………..………………………………

Niniejszym oświadczam, że:

 • zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki:
 • moje dziecko jest autorem pracy konkursowej i posiadam do niej nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
 • praca nie była publikowana i nagradzana w innych konkursach;

    

                                                               ……………………………………………………………………………………………..

                                                                       miejscowość, data, czytelny podpis rodzica

               

 

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 


 

REGULAMIN konkursu wiedzy pt. „Funkcjonowanie organizmu człowieka”

 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół im.bł.ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

ul. Gen. Maczka 131, 34-240 Jordanów.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz z III gimnazjum ze szkół z terenów 3 powiatów: suski, myślenicki i nowotarski.
1 szkoła może zgłosić do konkursu tylko 2 uczniów.

3. Cele konkursu:

-         popularyzowanie wiedzy o anatomii i fizjologii człowieka,

-         edukacja w zakresie profilaktyki chorób, kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej

-         ,

-          

 

-          

-         uwrażliwianie uczniów na zagrożenia wynikające z niewłaściwego trybu życia,

-         wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.

4. Uczestnicy konkursu rozwiążą test wiedzy, składający się z pytań zamkniętych oraz otwartych.

5. O zwycięstwie w konkursie decyduje suma uzyskanych punktów . Komisja konkursowa może przeprowadzić dogrywkę w przypadku osób z taką sama liczbą punktów.

6. Konkurs odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godz.9:00 w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.11.2018r. Decyzje komisji są ostateczne.

8. Wręczenie nagród nastąpi 15 listopada 2018 r. po ogłoszeniu wyników.

9. Zgłoszenia uczniów (max.2!) do konkursu dokonuje nauczyciel-opiekun, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, do której uczęszcza uczestnik.
Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 30.10.18r.
Tytuł zgłoszenia: Konkurs biologiczny SP i nazwa miejscowości (adres szkoły).
W treści zgłoszenia: Imiona i nazwiska uczniów, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna, kontakt mailowy i numer telefonu do opiekuna.
Do 48 godzin od zgłoszenia nauczyciel otrzyma maila zwrotnego z informacją przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku nie otrzymania potwierdzenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z organizatorem pod nr tel: 182675658.

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

12. Uczestników owiązuje zakres wiedzy i umiejętności dotyczących anatomii i fizjologii człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem treści prezentowanych w serii filmów animowanych „Było sobie życie”.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez rodziców uczestników konkursu zgody na udział oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu wg załącznika 1 (konieczność złożenia podpisanej klauzuli w dniu konkursu).

14. Informacje dodatkowe: Organizator przewiduje cenne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu oraz wartościowe warsztaty w trakcie oczekiwania na wyniki.

15. Załączniki: 1. Zgoda opiekuna prawnego – klauzula informacyjna

 

             Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 


 

 

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

 

LANGUAGE MEISTER

 

 Konkurs skierowany jest dla uczniów z trzecich klas gimnazjalnych oraz ich nauczycieli. Sprawdzane będą umiejętności słuchania i czytania w języku angielskim i niemieckim. Uczniowie zmierzą się również z zadaniami leksykalno – gramatycznymi przewidzianymi w podstawie programowej dla szkół gimnazjalnych.

 

Zapraszamy dwóch najlepszych uczniów z klas trzecich do wzięcia udziału!

 

                       Zadania o tematyce zdrowia i sportu.

 

Nagrody: Tablet (I miejsce)

 

                   MP4 (II miejsce)

 

                   MP3 (III miejsce)

 

Wyróżnienia – nagrody książkowe

 

TERMIN: 8 LISTOPADA 2018 

 

GODZINA : 9:30

 

MIEJSCE: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BŁ. KS. P. DAŃKOWSKIEGO

 

                 W  JORDANOWIE

 

Prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie do 30.10.2018

 

Kontakt: tel.kom.  694 211 062 lub 881 949 486

 

 

 

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskie

 

 

 

Załącznik 1
KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych dziecka jest  Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,34-240 Jordanów, ul. Gen. Maczka 131, tel. 182675658
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
   z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu wiedzy „LANGUAGE MEISTER” w ramach realizacji projektu finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 

………………………………………………………………….

 

                                                  data, czytelny podpis RODZICA

 

 

 

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

 

 


 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

Jedz zdrowo!

 1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie – realizator projektu „Zdrowie zaklęte w działaniu”.

Promocja zadań w ramach realizacji projektu "Zdrowie zaklęte w działaniu", który jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 1. 2.        Cele konkursu:

- rozbudzenie zainteresowań tematyką zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania się,

- upowszechnianie piękna języka artystycznego,

- popularyzacja twórczości literackiej,

- rozwijanie wyobraźni twórczej, pogłębianie i zdobywanie wiedzy na drodze poszukiwań,

- kształtowanie postaw literackich oraz wiary we własne siły i umiejętności, motywowanie do pracy nad rozwijaniem swoich zdolności.

  3. Temat

Jedz zdrowo! do konkursu zostaną dopuszczone utwory, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do tematu. Każdy tekst musi mieć swój własny tytuł zgodny z treścią wiersza. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę ich wartości merytoryczne, artystyczne oraz oryginalność twórcy.

 1. 4.      Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych z powiatów suskiego, nowotarskiego i myślenickiego.

 1. 5.      Warunki konkursu:

a. warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres Organizatora wierszy dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach, a także niepublikowanych                   w  Internecie,

b. każdy uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jeden wiersz, liczący maksymalnie                         8 wersów,

c. utwór należy podpisać (imię, nazwisko, klasa, szkoła, adres, numer telefonu, adres poczty email) i dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,

ul. Gen. Maczka 131, 34-240 Jordanów – z dopiskiem Konkurs JEDZ ZDROWO! oraz wypełnionymi załącznikami (oświadczenie uczestnika konkursu - zał. nr 1 a także klauzula informacyjna - zał. nr 2),

d. utwór poetycki może być napisany dowolnym stylem na komputerze,

e.prace zostaną ocenione przez jurorów powołanych przez Organizatora,

f. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo      do wykorzystania utworów konkursowych w celu ich publikacji,

g. zgłoszenie utworu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu oraz publikacji zwycięskich prac – zgodę wyrażają rodzice niepełnoletnich uczestników konkursu.

 

 1. 6.      Termin składania prac i rozstrzygnięcie konkursu:

Prace będą przyjmowane do dnia 6 listopada 2018 roku za potwierdzeniem odbioru, które jest dowodem przyjęcia zgłoszenia.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada o godz. 14.30 w ZS im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

 

 1. 7.      Nagrody:

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatora a zwycięskie prace zostaną opublikowane w postaci książki. O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub pisemnie.

  

ZAŁĄCZNIK 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU LITERACKIEGO
„JEDZ ZDROWO!”

DANE UCZESTNIKA KONKURSU (Proszę wypełnić drukowanymi literami!)

 1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….…………
 2. Klasa  …………………………………………………………………………………………………………….……………….………
 3. Miejsce zamieszkania  …………………………….……………………………………………………………………………..
 4. Imię i nazwisko opiekuna ucznia ………………………….………………………………………………………………..
 5. Tytuł pracy …………………………………………………………………………………………..…………………………………
 6. Telefon ……………………………….………………………………………………………………………………………………….
 7. Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 8. Szkoła……………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:

 • zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki;
 • jestem autorem nadesłanej pracy i posiadam do niej nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
 • nadesłany utwór  nie był publikowany i nagradzany w innych konkursach;

 

………………………………………………………………………………..            …………………………………………………………………

                     miejscowość, data                                                            czytelny podpis rodzica ucznia

                                      

 

 

Załącznik 2
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/ danych osobowych dziecka jest  Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,34-240 Jordanów, ul. Gen. Maczka 131, tel. 182675658
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
   z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu literackiego „Jedz zdrowo!” w ramach realizacji projektu „Zdrowie zaklęte w działaniu” finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 

 

………………………………………………………………….

                                                  data, czytelny podpis rodzica ucznia

 

 

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego
w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

 

asdasdasdasdas
Home