Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
sobota, 16 marzec 2019 23:00

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – DAR EUCHARYSTII

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – DAR EUCHARYSTII zdj. Dennis Jarvis

Można śmiało powiedzieć, iż wszystko w życiu Ojca Świętego Jana Pawła II rozpoczynało się u stóp Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Papież pragnął, abyśmy wszyscy zachwycili się darem Eucharystii. Uważał zawsze, że spośród wielu darów jakie otrzymaliśmy od Chrystusa, dar Eucharystii jest największym darem. W Eucharystii bowiem Jezus objawia nam pełną miłość, taką, która nie zna miary. Eucharystia uobecnia tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To dla nas wszystkich wielki dar, że możemy w niej uczestniczyć i za sprawą kapłana usłyszeć słowa samego Pana z Wieczernika: „ To jest ciało moje, które za was będzie wydane… To jest krew moja, która za was będzie wylana…”. Na Soborze Trydenckim słusznie przyjęto, iż: „Przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję Ciała Chrystusa, Pana naszego i całej substancji wina w substancję Jego Krwi. Tę przemianę trafnie i właściwie nazwał święty i katolicki Kościół przeistoczeniem.”

 

Papież pisał o tym następująco: „Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i dokonuje się dzieło naszego Odkupienia. Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców…”.

Uczestniczenie w pełni i owocnie we Mszy Świętej to przede wszystkim przyjęcie w Komunii Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Wtedy następuje nasze wewnętrzne zjednoczenie z Panem. Otrzymujemy bowiem Jego Ciało, które za nas złożył na Krzyżu, a także Jego Krew, przelaną, aby nasze winy zostały zmazane. Ojciec Święty powiedział: „Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne: posiada je już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmuje człowieka do końca. W Eucharystii otrzymujemy także gwarancję zmartwychwstania ciał, które nastąpi na końcu świata: Pan mówi do nas: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym…”

Papież Jan Paweł II bardzo często zachęcał wiernych do adoracji Najświętszego Sakramentu. Przywołajmy w tym miejscu jego znamienne słowa: „Kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza Mszą Świętą ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. Jest on ściśle związany za sprawowaniem Ofiary eucharystycznej. Obecność Chrystusa pod świętymi postaciami, które są zachowane po Mszy Świętej – obecność, która trwa, dopóki istnieją postaci chleba i wina – wywodzi się ze sprawowania Ofiary i służy Komunii sakramentalnej i duchowej. Jest więc zadaniem pasterzy Kościoła aby … zachęcali do kultu eucharystycznego … szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu. Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim sztuką modlitwy, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie.”

Trzeba z całą mocą podkreślić, iż Eucharystia stanowi dla nas źródło życia chrześcijańskiego. Jako nieoceniony skarb zawiera ona bowiem całe dobro duchowe Kościoła. Z niej powinniśmy czerpać moc oraz siłę dążąc do wiecznego Zbawienia .

 

 

Kazimierz Surzyn

Źródła:

  1. Andrzej Nowak, Karol Wojtyła – Jan Paweł II, Kronika życia i pontyfikatu, Kraków 2005.

  2. Tad Szulc, Jan Paweł II, Warszawa 1996.

  3. Miłujcie się, nr 3/2005.

  4. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996.

  5. Kard. Stanisław Dziwisz, Świadectwo, Warszawa 2007.

 

 

Home