Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
wtorek, 02 kwiecień 2019 23:02

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – SŁOWA MIŁOŚCI I PRAWDY W 14. ROCZNICĘ ŚMIERCI

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – SŁOWA MIŁOŚCI I PRAWDY  W 14. ROCZNICĘ ŚMIERCI zdj. Dennis Jarvis

Ojciec Święty podczas swych wystąpień, przemówień, homilii, w swych pracach, przy każdej okazji spotkania się z ludźmi, kierował do nas wszystkich pouczające słowa. Wierni mawiają do dziś, iż są to święte słowa. Myślę, że są one obecne w naszych sercach. Chciejmy je zawsze wdrażać w życie. Oto niektóre z Jego słów miłości i prawdy:

 

● Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy.

● Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.

● Miłość jest silniejsza od nienawiści.

● Dzisiaj człowiek tak jest niepewny swojego życia na ziemi. (...) Pozwólcie - proszę was, błagam was z pokorą i ufnością - pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. on jeden ma słowo życia - życia wiecznego.

● Szukajcie prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł!

● Nikt nie może się uchylić od głoszenia wszystkim Chrystusa.

● Chodzi o to, żeby całe życie, z jego rozlicznymi zajęciami, stało się modlitwą.

● Mówcie. Zawsze mówcie. Ojcze. Bądź wola Twoja.

● Jestem wśród Was, by razem z Wami się modlić.

● Błagam was, moi rodacy, błagam was o wielką modlitwę.

● Każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia!

● Każde życie ludzkie jest święte. Brońcie świętości życia.

● Starajcie się na co dzień podejmować Krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa.

● Każdy powinien w życiu znaleźć swoje Westerplatte, czyli jakąś słuszną sprawę.

● Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich. Tego wymaga od nas Bóg.

● Wszyscy jesteśmy wolni, ale wolność nie oznacza wcale swawoli, tylko jest to konsekwentna droga prowadząca do dobra i pojednania. Nią możemy kroczyć przede wszystkim po wyznaniu szczerze grzechów i okazaniu żalu, skruchy i zadośćuczynienia.

● Każdy człowiek, każdy naród, każda kultura mają swoją rolę do wypełnienia i swoje miejsce w tajemniczym planie Boga i powszechnej historii zbawienia.

● Kiedy wędruję po polskiej ziemi i kontempluję jej piękno, uprzytomniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego.

● Starajmy się tak postępować i tak żyć, aby nikomu w naszej Ojczyźnie nie zabrakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.

● Człowiek nierzadko żyje tak, jakby Boga nie było, a nawet stawia siebie samego na Jego miejscu.

● Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie.

● Każdy chrześcijanin jest wezwany do rachunku sumienia.

● Wszyscy przyjmijcie tę prawdę, która zmieniła bieg historii: Jezus Chrystus, Syn Boży jest naszą nadzieją i zbawieniem.

● Nie wystarcza tolerancja! Nie wystarcza akceptacja! Warunkiem pojednania jest przebaczenie.

● Musicie od siebie wymagać nawet wtedy, gdy inni od was nie wymagają.

● Nie dajcie się zwieść wizji natychmiastowego zysku kosztem innych. Strzeżcie się się wszelkich pokus wyzysku.

● Cierpienie przeżywane z Chrystusem jest najcenniejszym darem i najskuteczniejszą pomocą w apostolstwie.

● Cierpienie jest rzeczą ludzką i trzeba nieść swój krzyż.

● Nie ma solidarności bez miłości. Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego. Do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem.

● Solidarność to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu.

● Pracujcie odpowiedzialnie, uczciwie i solidnie. Podejmujcie swoje obowiązki w duchu współpracy z Bogiem w dziele stworzenia świata.

● Nie można być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości.

● Nie ma zwycięzców ani pokonanych, lecz są ludzie którym należy pomóc, aby pozostawili za sobą popełnione błędy.

● Młodość oznacza projekt całego życia, projekt zbudowany wedle kryterium sensu i wartości, nieodzowne jest również w młodości pytanie o kres.

● Módlcie się i uczcie modlitwy. Otwierajcie wasze serca i sumienia przed tym, który zna was lepiej, niż wy znacie siebie.

● Jestem stary i przygnieciony ciężarem lat, ale serce mam młode i bije ono razem z wami młodymi. Jesteście nadzieją świata, nadzieją Kościoła.

● Im bardziej jestem stary, tym bardziej młodzi nakłaniają mnie do pozostania młodym.

● Czuwajmy przy wszystkim, co stanowi dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi.

● Proszę was, abyście to dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością.

● Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim, narodowym celom.

● Aby rodziły się w nas uczucia przebaczenia i braterstwa. Aby została złożona broń i wygasły w sercach nienawiść i przemoc. Aby każdy człowiek dostrzegał w drugim nie wroga, którego trzeba zwalczyć, lecz brata, którego należy przyjąć i kochać, by wspólnie budować lepszy świat.

● Nie pozwólcie, aby niszczono waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości.

● Moi kochani pozwólcie się porwać Chrystusowi.

● A przecież niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa! Teraz staję twarzą w twarz z tym, który Jest.

 

Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł z tej ziemi, a wciąż jest blisko nas, są przede wszystkim jego słowa i głęboka wiara.

 

 

Opracował Kazimierz Surzyn

 

 

Home