Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

niedziela, 09 czerwiec 2019 00:01

40. ROCZNICA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ MAKOWSKIEJ

10 czerwca 2019 roku mija 40. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin w Makowie Podhalańskim przez Ojca Świętego Jana Pawła II na Krakowskich Błoniach. Z tej okazji warto przypomnieć historię tego cudownego wizerunku Matki Bożej.

 

         Matka Boża Makowska od ponad 400 lat czczona jest w XVI-wiecznym, cudownym obrazie, znajdującym się w ołtarzu głównym Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim. Wierni każdego dnia dziękują Pani Makowskiej za doznane łaski i proszą jej matczyne serce o wstawiennictwo za nimi do Boga.1358r.

W dokumentach odnajdujemy pierwszą wzmiankę o parafii makowskiej. Już wtedy istniał tutaj drewniany kościółek pod wezwaniem św. Klemensa. Stanowił on ośrodek kultu religijnego dla ludności z Makowa, Jachówki, Budzowa, Juszczyna, Osielca, Sidziny, Żarnówki, Grzechyni, Białki, Skawicy i Zawoi.1590r.

Ks. proboszcz Wojciech Dąbski umieścił wizerunek Matki Bożej Makowskiej Opiekunki i Królowej Rodzin w ołtarzu głównym nowo zbudowanego kościoła, (drugiego z rzędu), również pod wezwaniem św. Klemensa. Wkrótce rozpoczął się trwający do dziś kult maryjny na tym terenie.1591r.

Ks. Jakub Wujek modlił się przed obrazem Bogurodzicy, prosząc o ocalenie parafian nękanych zarazą.1602r.

Ks. kardynał Bernard Maciejowski poświęcił obraz Madonny Makowskiej. Począwszy od XVII stulecia liczne dokumenty nazywają go słynącym łaskami. Uzdrowienia i łaski spisywane są w tzw. „złotej księdze”.1700r.

Wybudowano nową, murowaną świątynię, (trzecia z kolei), pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Obraz Makowskiej Opiekunki Rodzin pozostał w starym kościółku św. Klemensa, pełniąc przez ponad 40 lat rolę sanktuarium maryjnego.

1745r.

Obraz w uroczystej procesji został przeniesiony do nowego Domu Bożego.1946r.

Metropolita Krakowski, arcybiskup, książę, kardynał Adam Stefan Sapieha przed wizerunkiem Pani Makowskiej oddał archidiecezję krakowską pod opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi.1972r.

Duszpasterstwo makowskie wizytował ks. kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski. Podczas wizytacji zrodziła się myśl koronacji obrazu.1977r.

15 września Episkopat Polski skierował do Ojca Świętego Pawła VI prośbę o koronację obrazu.1978r.

Papież Paweł VI bullą „ Consentaneo hominum” zezwolił na koronację obrazu koronami papieskimi. Jednocześnie delegował ks. kardynała Karola Wojtyłę, aby w Jego imieniu dokonał koronacji. Tymczasem 16 października 1978 roku papieżem został wybrany kardynał Karol Wojtyła.1979r.

9 czerwca w makowskiej świątyni zostały odprawione nieszpory i Msza św. Następnie obraz w procesji wierni wynieśli z kościoła do autokaplicy. Nieco później w kawalkadzie 95 samochodów wizerunek Matki Bożej przewieziono do domu sióstr Serafitek w Krakowie , gdzie przebywał przez noc. Następnego dnia tj. 10 czerwca Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny dokonał na Krakowskich Błoniach Koronacji Obrazu Makowskiej Opiekunki Rodzin. Do koronacji Matki Bożej Makowskiej doprowadził ówczesny proboszcz śp. ks. prałat Franciszek Dźwigoński, który w Kronice Parafialnej opisał wydarzenia sprzed 28 lat następująco: „ … Po przyjściu do ołtarza na Błoniach, obraz umieszczono obok zakrystii papieskiej, przy nim zostałem tylko ja i ks. Józef Morawa oraz niosący korony oraz ośmiu z niosących obraz wylosowanych z 36 osób. Przechodząc do zakrystii Ojciec Święty pomodlił się przed obrazem i przywitał z otaczającymi obraz. Rozmawiał ze mną a następnie ubrał się w szaty pontyfikalne i rozpoczął       Mszę św. w koncelebrze 66 biskupów. Z rąk Papieża Komunię Św. przyjęło 150 osób, w tym 15 z naszych parafian. W czasie rozdzielania Komunii Świętej wynieśliśmy obraz na najwyższe podium trybuny ołtarzowej. Przez błogosławieństwo Ojciec Święty poświęcił korony złożone na poduszkach, trzymane przeze mnie i ks. Józefa, potem nałożył i przytwierdzał na głowach, najpierw dzieciątka, a następnie Matki Bożej złote korony. W tym czasie trzytysięczny chór śpiewał Bogurodzicę. Na zakończenie Ojciec Święty udzielił wszystkim błogosławieństwa relikwiami św. Stanisława.” 12 sierpnia po „królowaniu w katedrze wawelskiej nastąpiła Intronizacja Obrazu w sanktuarium makowskim. Nabożeństwu przewodniczył Afrykańczyk ks. kardynał Bernard Gantin, prefekt Kongregacji ds. biskupów.1980r.

Ks. proboszcz Franciszek Dźwigoński w dniach od 16 lutego do 2 marca wyruszył na czele stuosobowej pielgrzymki do Rzymu, gdzie złożył podziękowanie Ojcu Świętemu za koronację. Papież Jan Paweł II skierował wtedy do pielgrzymów następujące słowa: „ Pragnienie ukoronowania obrazu Matki Bożej Makowskiej zrodziło się we mnie podczas wizytacji waszej parafii ( 1972r.). Matka Boża spełniła tę prośbę, którą wtedy Jej pokornie i serdecznie przedkładałem. Prosiłem Ją, ażeby procesja Bożego Ciała, która przez kilkadziesiąt lat nie mogła wyruszać z obrębu Wawelu, mogła wreszcie, znaleźć swoją drogę na ulice miasta Krakowa, a także na Rynek, co też się stało. I dlatego ta koronacja była spełnieniem szczególnego mojego długu, spłaceniem długu mojego serca wobec Matki Bożej, tej którą wy czcicie w waszym makowskim obrazie.”1990r.

Na uroczystość jubileuszową 400-lecia obecności Matki Bożej Makowskiej w kościele i parafii Papież Jan Paweł II nadesłał list do Metropolity Krakowskiego ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Czytamy w nim m.in.: „ Niech u Matki dojrzewa i pogłębia się Wasza jedność w Chrystusie, niech rośnie świadomość kapłańskiego charakteru małżeństwa i rodziny, świadomość chrześcijańskiego stylu pracy. Klękam w duchu przed makowskim wizerunkiem i zawierzam Bogurodzicy nową Polskę i dalszą jej odnowę. Odnowę wewnętrzną człowieka. Błogosław Matko tę ziemię. Tych co budują kraj. Daj Ojczyźnie i ludzkim sercom Boży pokój. Daj pomoc.”2004r.

8 sierpnia arcybiskup , metropolita krakowski, kardynał Franciszek Macharski w asyście ks. bp. Jana Szkodonia, proboszcza makowskiej parafii Przemienienia Pańskiego ks. Antoniego Dużyka i wikariuszy sprawował Najświętszą Ofiarę dziękczynną za 25-lecie koronacji Matki Bożej Makowskiej Opiekunki i Królowej Rodzin. Na tę okazję Ojciec Święty Jan Paweł II nadesłał telegram, w którym dziękował Matce Bożej Makowskiej za spełnienie jego próśb i za opiekę jaką sprawuje Ona nad nim i nad wiernymi.

         Ludność zgromadzona na uroczystości odnowiła akt zawierzenia rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi przyrzekając m.in.: „ Z miłości dla Twego Serca chcemy spełniać wszystkie pragnienia Serca Jezusowego, żyć wedle przykazań Bożych, wedle nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów i zasilać ją chlebem życia. Pomóż nam Maryjo wykonać to postanowienie. Przyjmij to nasze zawierzenie, wyproś łaski konieczne do życia osobistego, rodzinnego i społecznego.” Po odmówieniu modlitwy delegacja rady parafialnej złożyła Madonnie pisemne akty zawierzenia zebrane od wiernych uczestniczących w jubileuszowym nabożeństwie.2009r.

30.rocznica koronacji obrazu Pani Makowskiej. Uroczystą sumę odprawili ks. Kardynał Stanisław Dziwisz i ks. Biskup Jan Szkodoń, w asyście ks. Infułata Jakuba Gila i ks. Władysława Zązela oraz kapłanów naszej parafii i dekanatu makowskiego. W procesji z darami przyniesiono nasze zawierzenie rodzin Matce Bożej. Z tej okazji wybito pamiątkowe medale, a także nagrano płytę „ Nasza Pani Makowska”.

 2018r. - 2019r.

Przed 40. rocznicą koronacji Makowskiej Matki parafianie w modlitwie gościli Jej wizerunek, prosząc o łaski i błogosławieństwo w życiu. Rodziny, które przyjęły w danym tygodniu obraz Madonny, uczestniczyły w soboty we Mszy świętej i nowennie poświęconej Jej czci oraz otrzymały obrazek – pamiątkę Peregrynacji wizerunku Królowej Rodzin.2019r.

      1. Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin.

Główne uroczystości odbędą się 9 czerwca w makowskim sanktuarium o godzinie 17. Mszę Świętą Dziękczynną z prośbą o dalszą opiekę nad duszpasterstwem i naszymi rodzinami odprawi ks. abp. Marek Jędraszewski. Po nabożeństwie poświęci Jubileuszowy Obraz w Kaplicy św. Jana Pawła II.


Kazimierz Surzyn

Źródła:

Archiwum Parafii w Makowie Podhalańskim.Home