Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny

Jakie znaczenie prawne ma podział na osoby fizyczne i osoby prawne?

Relacje prawne powstają w interakcji między różnymi podmiotami, jednak w wielu przypadkach faktyczny charakter danej osoby ma fundamentalne znaczenie. Jest to bardzo ważne dla przepisów prawa karnego, cywilnego, administracyjnego i pracy. Podział na osoby fizyczne i prawne ma szczególne znaczenie dla państwa i społeczeństwa. Taka gradacja umożliwia różnicowe odniesienie do pewnych zjawisk, biorąc pod uwagę interesy różnych podmiotów przy podejmowaniu decyzji. Osoba fizyczna a osoba prawna różnice określane są przez inne cechy, za zatem inne uprawnienia w obrocie gospodarczym.

 

Osoba prawna a osoba fizyczna

Aby zrozumieć, w jaki sposób osoba prawna różni się od fizycznej, konieczne jest przede wszystkim poznanie ich definicji. W obydwu przypadkach osoby mogą nawiązywać relacje biznesowe w ramach prawa, przyjmując określone obowiązki. Jednocześnie otrzymują konkretne możliwości realizacji swoich celów posiadający prawa i obowiązki wynikające z samego faktu istnienia.

Jak można zdefiniować osobę fizyczną?

W polskim prawodawstwie osobą fizyczną nazywany jest każdy urodzony i żyjący człowiek. Ustawa kodeksu cywilnego jasno precyzuje, że osobą fizyczną staje się każdy od momentu narodzin aż do chwili zgonu. Osoba fizyczna posiada prawa i obowiązki, co daje jej możliwość stania się podmiotem stosunków prawnych i posiada zdolność prawną. Osoby fizyczne mają również zdolność do czynności prawnych. Jest to jednak uzależnione od pewnych czynników to znaczy zdrowotnych i wiekowych. Każdy, kto ukończył 13 lat posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale w dniu uzyskania pełnoletności osiąga już pełną zdolność.

Obywatel ma prawo do podejmowania działalności gospodarczej bez zakładania osobowości prawnej od momentu rejestracji państwowej, jako indywidualny przedsiębiorca. Zasady regulujące działalność organizacji handlowych mają zastosowanie do tej działalności, chyba, że prawo, inne akty prawne lub istota stosunku prawnego stanowią inaczej.

Jak można zdefiniować osobę prawną?

Osoba prawna to organizacja utworzona i zarejestrowana w sposób i na zasadach określonych przez prawo. Może być komercyjna i non-profit, posiadać określoną listę nieruchomości, uczestniczyć w działalności gospodarczej. Za swoje zobowiązania osoba prawna ponosi odpowiedzialność wyłącznie za nieruchomości znajdujące się w jej bilansie. Ma pewną formę prawną, którą określa kodeks cywilny. Osoba prawna jest rozumiana, jako podmiot o osobowości prawnej, jednostkę organizacyjną, która posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Osoby prawne reprezentują:

  • Spółki kapitałowe akcyjne oraz z ograniczoną zdolnością
  • Przedsiębiorstwa państwowe
  • Spółdzielnie
  • Fundacje i instytucje kultury
  • Związki zawodowe
  • Partie polityczne
  • Stowarzyszenia rejestrowe.

Natomiast Skarb Państwa określany jest, jako osoba prawna o specjalnym statusie.Trzeba pamiętać, że jednostka organizacyjna otrzymuje osobowość prawną w momencie wpisania do właściwego rejestru, czyli Krajowego Rejestru Sądowego. Kolejną różnicą w określeniu osoba prawna a fizyczna jest czas trwania. Osoba fizyczna trwa od dnia swoich narodzin do śmierci, natomiast osobowość prawna wygasa z momentem skreślenia z rejestru.

ShowMeble
Home