Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

środa, 01 kwiecień 2020 21:01

Weryfikacja postępów ucznia w nauczaniu zdalnym

Czy, prowadząc nauczanie zdalne (liceum), istnieje możliwość przeprowadzania sprawdzianów, prac klasowych i czy można oceny wstawiać do dziennika lekcyjnego?

Odpowiedź:

Dyrektor powinien przewidzieć zasady weryfikacji postępów uczniów, ale nie w statucie ale w formie np. odrębnego zarządzenia.

Uzasadnienie:

Obowiązkiem dyrektora jest również ustalenie – na okres zawieszenia - sposobu:

  • monitorowania postępów ucznia,
  • sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów (a więc kwestie dotyczące oceniania bieżącego),
  • informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach (§ 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r.),
  • zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji (§ 1 pkt 9 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r.).

W ramach powyższego należy przewidzieć rozwiązania dotyczące weryfikacji postępów uczniów a więc np. zasady przeprowadzania sprawdzianów, klasówek i ustalania ocen bieżących.

W nowym rozporządzeniu wyraźnie zaznaczono, że za organizację zdalnego nauczania odpowiada dyrektor. Oznacza to, że decyzje w zakresie wprowadzenia metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zadań szkoły w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty podejmuje właśnie dyrektor (§ 1 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r.). Żadnych kompetencji w tym zakresie nie ma:

  • rada pedagogiczna,
  • rada rodziców,
  • samorząd uczniowski.

Zapamiętaj!

Wprowadzenie rozwiązań w zakresie zdalnego nauczania i innych przewidzianych w nowym rozporządzeniu MEN z 20 marca 2020 r. odbywa się w wyniku decyzji dyrektora a nie uchwały rady pedagogicznej. Dyrektor może je wprowadzić zarządzeniem lub innym aktem (ale nie decyzją administracyjną) - w zależności od tego - jaką formę realizacji uprawnień kierowniczych dyrektora przewiduje statut szkoły.

Powiązane artykuły:


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) - § 1 pkt 4 i 9

 

Michał Kowalski
Ekspert Portalu Oświatowego

https://www.portaloswiatowy.pl

asdasdasdasdas
ShowMeble
Home