Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę
czwartek, 01 luty 2018 13:53

ZUS wysyła PITY. Otrzymałeś świadczenie - odlicz 1 % podatku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT. Formularze PIT zostaną wysłane do wszystkich osób, które w 2017 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do podatników sukcesywnie, nie później niż do końca lutego 2018 r.

 

Pamiętaj o Organizacji Pożytku Publicznego – odlicz 1%

Przypominamy, że świadczeniobiorcy (emeryci lub renciści), którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego mają taką możliwość w składanym do urzędu skarbowym rocznym zeznaniu PIT. Jeżeli uzyskują dochody wyłącznie od organu rentowego (nie mają żadnych odliczeń) nie będą musieli samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37. Informację o przekazaniu 1% na rzecz wskazanej OPP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego na druku PIT-OP. Urząd Skarbowy po otrzymaniu PIT-OP dokona rozliczenia na podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku na PIT-40A dostarczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odliczenie od dochodu

Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Możesz dostać z ZUS

PIT-40A - roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują.

PIT-11A - informacja o dochodach wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia.

Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2017 roku:

  • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł,
  • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
  • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11  - dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej,

PIT-8C - informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS, otrzymają osoby alimentowane na podstawie wyroku sądu  lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł. miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł. Powyższej informacji nie otrzymują dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz ww. dzieci jest wolny od podatku dochodowego.

W przypadku, gdy ktoś nie otrzymania PIT-u z ZUS, Zakład ma obowiązek wydać go na indywidualny wniosek świadczeniobiorcy. Wniosek każdy może złożyć w najbliższej placówce ZUS pisemnie lub ustnie do protokołu.

 

Warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany nasz podatek.

 

Małgorzata Tomczyszyn - KRS 0000270809 Tomczyszyn 8355

Oskar Miska - KRS 0000270809 "Miska" 6521

Wiktoria Gałka - KRS 0000243743  Wiktoria Gałka

Marcin Wnętrzak - KRS 0000275630 Marcin Wnętrzak

Grzegorz Leśniak - KRS 0000270809

Szczepan Kachnic - KRS 0000272272 Szczepan Kachnic

Basia Sumera - KRS 0000275630 z dopiskiem „Pomoc dla Basi

Magda Olejniczak - KRS 0000275630 z dopiskiem "Pomoc dla Magdy"

Iwona Staśkiewicz KRS 0000358654 Darowizna na program skarbonka Iwony Staskiewicz 110134

OSP Sucha Beskidzka - Błądzonka - KRS 0000116212 z dopiskiem "OSP Sucha Beskidzka Błądzonka"

OSP w Kurowie - KRS 0000031905

OSP w Białce -  KRS 0000116212

 

Miejski Klub Sportowy "Halniak" w Makowie Podhalańskim - KRS 0000039689

KS "Garbarz" Zembrzyce - KRS 0000071320

KS "Bór" Jordanów - KRS 0000157505

LKS "Jordan" w Jordanowie - KRS 0000187458

LKS "Huragan" Skawica - KRS 0000237222

 

Stowarzyszenie Kulturalne "Chór Bel Canto" Jordanów - KRS 0000266553

 

Motocross Team Rapacz MTR - Osielec - KRS 0000278715

 

Orkiestra Dęta "Rytm" Zembrzyce - KRS 0000330348

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Zawoi – KRS 0000336571

 

Fundacja "Dla ciebie, dla mnie, dla nas" Sucha Beskidzka - KRS 0000338397

 

UKS "Jasień" Sucha Beskidzka - KRS 0000371244

 

Galeria

asdasdasdasdas