Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

piątek, 31 sierpień 2018 17:54

Maszyny budowlane – przegląd maszyn, które wymagają uprawnień operatorskich do ich obsługi

Obsługa, konserwacja i eksploatacja zdecydowanej większości maszyn i urządzeń budowlanych kwalifikowanych jako UTB (urządzenia transportu bliskiego) wymaga ścisłego nadzoru UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Szkolenie operatorów maszyn na budowie wykazuje, które urządzenia wymagają obligatoryjnych przeglądów, a także jakie działania wchodzą w ich skład.

 

Które urządzenia UTB regulowane są przez UDT?

Wśród maszyn i urządzeń wykorzystywanych na placach budów i w przemyśle do transportu pionowego i poziomego zalicza się m.in.:

 • żurawie przenośne (przeładunkowe),
 • podesty ruchome przejezdne,
 • suwnice, wciągniki, wciągarki i żurawie stacjonarne,
 • dźwignice linotorowe,
 • dźwigniki o ruchu prostoliniowym stacjonarnym,
 • żurawie samojezdne,
 • podesty ruchome wiszące i masztowe,
 • wyciągi towarowe,
 • żurawie wieżowe i szybkomontujące,
 • dźwigi towarowe i budowlane.

Każde z tych urządzeń wymaga odpowiednich kwalifikacji operatorskich do ich obsługi.

Rodzaje badań i przeglądów urządzeń podlegających UDT

Prawidłowa i zgodna z prawem eksploatacja tych urządzeń technicznych wymaga realizowania: badań okresowych, badań kontrolnych, doraźnych badań eksploatacyjnych oraz doraźnych badań poawaryjnych i powypadkowych. Każde przeprowadzane szkolenie operatorów maszyn na budowie uczula przyszłych operatorów o konieczności dochowywania odpowiednich terminów przeglądów, a także prawidłowego obchodzenia się z powierzonymi urządzeniami i maszynami budowlanymi.

Badania okresowe

Badania okresowe realizowane są podczas standardowej eksploatacji dla wszystkich urządzeń objętych pełnym dozorem technicznym. Celem badania jest weryfikacja, czy:

 

 • napisy ostrzegawcze i informacyjne oraz instrukcje są prawidłowo umieszczone na urządzeniu,
 • urządzenie nie wymaga działań naprawczych,
 • wszelkie zabezpieczenia i urządzenia ochronne pracują prawidłowo,
 • nie powstały uszkodzenia lub modyfikacje w funkcjonowaniu urządzenia, które mogą zaburzać jego prawidłową eksploatację.

 

Badanie okresowe sprawdza także zaświadczenia kwalifikacyjne konserwatorów i osób obsługujących urządzenie, a także księgę rewizyjną i dziennik konserwacji sprzętu.

Do zakresu przeglądu okresowego zalicza się oględziny urządzenia w miejscach dostępowych, a także realizowanie prób działania urządzenia w odpowiedniej dla niego wersji montażowej i pod obciążeniem.

Badania kontrolne

Przeglądy kontrolne wykonywane są doraźnie przez lokalną jednostkę dozoru technicznego i dotyczą urządzeń objętych dozorem ograniczonym. W ramach przeglądu kontrolnego weryfikowane są te same parametry, cechy i właściwości urządzeń podlegających UDT, które sprawdzane są podczas badań okresowych.

Badania eksploatacyjne

Przeglądy eksploatacyjne to doraźne badania, których zakres ustalany jest indywidualnie z lokalną jednostką Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenie operatorów maszyn na budowie wykazuje, że doraźne przeglądy eksploatacyjne mają miejsce zwłaszcza po wymianie elementów maszyn i urządzeń lub po wykonaniu ich napraw albo modernizacji. Celem badan okresowych jest potwierdzenie, że wszelkie działania zrealizowane na maszynie nie mają wpływu na bezpieczne eksploatowanie urządzenia.

Doraźne przeglądy okresowe przeprowadzane są na pisemny wniosek podmiotu eksploatującego. Podczas tego rodzaju badania weryfikowana jest prawidłowość zainstalowania urządzenia zgodnie z jego instrukcją eksploatacji, przeprowadzane są próby funkcjonowania urządzenia i próby pod obciążeniem.

Badania powypadkowe i poawaryjne

Ten rodzaj przeglądów przeprowadzany jest w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub po wypadku powstałego podczas jego eksploatacji. Celem badania jest określenie, czy urządzenie nadaje się do dalszego użytku oraz do określenia elementów wymagających naprawy lub wymiany.

Home