Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

sobota, 06 październik 2018 21:13

Powiatowy Konkurs Poetycki ,,Nienazwane uczucia” ( XII edycja )

 

,, W moim przekonaniu wyrażanie nienazwanych uczuć jest celem poezji

( M. Białoszewski )

 

Powiatowy Konkurs Poetycki

,,Nienazwane uczucia”

( XII edycja )

 

Organizatorzy:

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej Curie

w Suchej Beskidzkiej

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Konkurs organizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr I w Suchej Beskidzkiej oraz Starostwo Powiatowe, przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu suskiego, którzy piszą poezję; zarówno uczniów jak i dorosłych.

 2. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:

I. Uczniowie szkół podstawowych

II. Uczniowie szkół gimnazjalnych

III. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

IV. Dorośli

 1. Wiersze autorskie, które nie były wcześniej publikowane lub nagradzane, należy przesyłać na adres Liceum Ogólnokształcącego nr. I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, ulica płk. T. Semika 1 do30 listopada 2018 roku ( piątek ) , z dopiskiem: KONKURS POETYCKI lub dostarczyć osobiście.

 2. Prace konkursowe napisane w formie wydruków komputerowych w formacie A4 mają być opatrzone ,,godłem słownym” i powielone w trzech egzemplarzach. Do prac należy dołączyć wersję elektroniczną CD z nagraniami wierszy oraz kopertę, w której znajdzie się karta uczestnika konkursu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Każdą stronę z tekstem należy opisać na dole pseudonimem artystycznym, np. Sarna oraz oznaczeniem poszczególnych kategorii : szkoła podstawowa ( K. I ), gimnazjum ( K. II ), szkoła ponadgimnazjalna ( K. III ) lub dorośli ( K. IV ).

Przykład: Sarna ( K. II )

 1. Karta uczestnika konkursu powinna znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie, dołączonej do tekstów. Należy ją opisać godłem i oznaczeniem kategoriinp. Sarna ( K. II ). PRACE NIESPEŁNIAJĄCE W/W WARUNKÓW NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!

 2. Maksymalna ilość utworów to trzy wierszejednego autora. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać oddzielnymi całościami.

 3. Prace oceni jury, biorąc pod uwagę sprawność warsztatową autorów, oryginalność twórczą.

 4. Jury przyzna nagrody za najlepsze utwory. Przewidziane jest przyznanie I, II i III nagrody w poszczególnych kategoriach. Jury zastrzega sobie prawo do innego przydziału nagród.

 5. Wyniki konkursu otrzymają szkoły w formie faxu lub telefonicznie, zostaną zamieszczone również na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się10 stycznia 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr I w Suchej Beskidzkiej o 12.40 (data i miejsce odbioru nagród mogą ulec zmianie). Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Nagrodzone teksty zostaną odczytane podczas finału przez uczestników konkursów recytatorskich.

 7. Informacji udziela szkolny koordynator : mgr Izabela Korzec ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), regulamin konkursu oraz informacje na jego temat zamieszczone są m.in. na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego http://losucha.pl/

 8. Nadesłanych prac nie zwracamy.

 

 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU POETYCKIEGO

 

imię i nazwisko...........................................................................................................................

 

adres zamieszkania.....................................................................................................................

 

nazwa i adres szkoły*.................................................................................................................

 

tel/fax do szkoły*........................................................................................................................

 

tel.................................................................................................................................................

 

klasa*...........................................................................................................................................

 

imię i nazwisko opiekuna* ..........................................................................................................

 

kategoria ( właściwą podkreśl ) : K. I ( szkoła podstawowa ) ; K. II ( szkoła gimnazjalna )

K. III ( szkoła ponadgimnazjalna ) K. IV ( dorośli )

*nie dotyczy dorosłych

 

 

 

 

……………………………….. ………………………………………

(imię i nazwisko dziecka) ( miejscowość, data )ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KONKURS

DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICHNa podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w zgłoszeniu konkursowym, danych dotyczących wyników Powiatowego Konkursu Poetyckiego ,,Nienazwane uczucia” (XII edycja) przez Administratora – Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej w celu przeprowadzenia konkursu, upublicznienia jego wyników w zakresie: imienia i nazwiska, wyniku konkursu, na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Oświadczenie moje ważne jest na czas przeprowadzenia konkursu.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora lub w siedzibie Administratora, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ponadto Administrator poinformował mnie, że:

• niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

• dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 ……………….................................... ........................................................

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ( podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

……………………………………………..

( miejscowość, data )ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KONKURS

DLA OSÓB PEŁNOLETNICHNa podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym oraz danych dotyczących wyników Powiatowego Konkursu Poetyckiego ,,Nienazwane uczucia” (XII edycja) przez Administratora – Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej, w celu przeprowadzenia konkursu, upublicznienia jego wyników w zakresie: imienia i nazwiska, wyniku konkursu na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Oświadczenie moje ważne jest na czas przeprowadzenia konkursu.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora lub w siedzibie Administratora, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ponadto Administrator poinformował mnie, że:

• niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

• dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

……………………………. ……………….........................

(imię i nazwisko) (podpis) 

Home