Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny

Regulamin ALPS

Regulamin Amatorskiej Ligi Powiatu Suskiego

Rozdział pierwszy

Cel rozgrywek oraz organizatorzy rozgrywek

Art. 1.

Celem rozgrywek popularyzacja amatorskiej piłki nożnej w powiecie suskim, promowanie zdrowego stylu życia oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Mistrza I Ligi ALPS.

Art. 2.

Organizatorem rozgrywek w Amatorskich Ligach Powiatu Suskiego, zwanej dalej ALPS,  jest Fundacja Mieszkańców Aktywnych „AUDEO ACTIO” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

Art. 3.

Najwyższym organem nadzorującym rozgrywki jest organizator który:

1. Stoi na straży Regulaminu oraz dba, by jego postanowienia były należycie przestrzegane.

2. Opracowuje terminarz spotkań.

3. Weryfikuje wyniki spotkań.

4. Rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek.

5. Prowadzi ewidencję zawodników oraz statystyki rozgrywek.

6. Posiada zdolność prawną, o której mowa w Kodeksie cywilnym. 

Art. 4.

Patronem medialnym rozgrywek jest  serwis internetowy sucha24.pl, w którym pojawiają się zatwierdzone wyniki, tabela. 

 

 

 

Terminy i miejsce rozgrywania spotkań

Art. 5.

1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem przygotowanym przez organizatora.

2. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w terminarzu, informując o tym kapitanów drużyn najpóźniej na 7 dni przed planowaną kolejką.

3. Organizator ma prawo odwołać kolejkę ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz z innych powodów niezależnych od organizatora.

4. Dopuszcza się zmiany w zaplanowanym terminarzu, w przypadku jeżeli drużyny zainteresowane uzgodnią zamianę kolejności rozgrywanych spotkań z organizatorem, postępując zgodnie z wytycznymi art. 6 pkt 1-5

Art. 6.

1.Drużyna występująca o zmianę terminu rozrywania spotkania postępuje w następujący sposób:

- zgłasza chęć przeniesienia spotkania organizatorowi, gdy organizator wyrazi zgodę to drużyna

- występuje o zgodę na przeniesienie spotkania do kapitana drużyny przeciwnej, w przypadku gdy kapitan drużyny przeciwnej wyrazi zgodę to

- kapitan ten przedstawia drużynie występującej o zmianę terminu dwa terminy rozegrania spotkania (terminy rozegrania przekładanego spotkania muszą się mieścić w przedziale 7 dni przed terminem pierwotnym lub do 7 dni po terminie pierwotnym oraz muszą być uzgodnione z organizatorem oraz gospodarzem obiektu) i przekazuje terminy zainteresowanym stronom oraz organizatorowi

- drużyna występująca o zmianę terminu musi dostosować się do terminów wyznaczonych przez drużynę przeciwną, która w tym wypadku jest drużyną uprzywilejowaną

2. Nowy termin rozegrania spotkania musi być znany na 7 dni przed terminem pierwotnym.

3. Drużyna występująca o zmianę terminu ponosi koszty związane z rozegraniem tego meczu, we własnym zakresie wzywa sędziego (musi być zaakceptowany przez organizatora) oraz uzgadnia rozegranie meczu z gospodarzem obiektu.

4. Wszelkie sporne decyzje będą rozpatrywane na korzyść drużyny uprzywilejowanej, czyli proszonej o zgodę na przeniesienie spotkania.

5. Nie ma możliwości przeniesienia meczy kolejki ostatniej oraz przed ostatniej.

 

Art. 7.

1. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 minut po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów, przyznając walkower 5:0 na korzyść drugiej drużyny.

2. Jeżeli zespół pojawi się na boisku spóźniony ponad 5 minut, spotkanie może być rozegrane jako mistrzowskie, za zgoda drużyny przeciwnej oraz organizatora.

3. W przypadku, gdy jedna z drużyn pojawi się na boisku spóźniona ponad 5 minut, a drużyna przeciwna lub organizator nie wyrazi zgody na rozegranie meczu jako spotkania mistrzowskiego, zawody za zgoda obu drużyn i organizatora mogą być rozegrane jako towarzyskie, jednak w skróconym wymiarze czasowym, nie kolidującym z pozostałymi spotkaniami danej kolejki.

4. W przypadku, kiedy drużyna w jednym sezonie rozgrywkowym otrzyma dwa walkowery zostaje automatycznie ukarana przez organizatora wykluczeniem z rozgrywek.

4.1 Zawodnicy ukaranej wykluczeniem drużyny nie mogą występować  w następnej rundzie w rozgrywkach ALPS. Aby zawodnik wykluczonej drużyny mógł występować w kolejnej rundzie w barwach innej drużyny, wraz ze zgłoszeniem takiego zawodnika należy uiścić kaucję karną w kwocie 100 zł w formie darowizny na rachunek bankowy organizatora, która przeznaczona będzie na działalność statutową organizatora. Powyższe uregulowanie nie dotyczy kierownictwa wykluczonej drużyny, którego udział w  rozgrywkach jest bezwzględnie niedopuszczalny przez całą następującą po wykluczeni rundę.

5. W razie wykluczenia drużyny z rozgrywek,  spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako odbyte, w przypadku rozegrania więcej niż połowy spotkań spośród objętych obowiązującym terminarzem rozgrywek, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach, zostaną przyznane drużynom przeciwnym walkowery w stosunku 5:0. W przypadku rozegrania mniej niż połowy spotkań przed wykluczeniem wyniki spotkań wykluczonej drużyny zostaną anulowane.

 

Art. 8.

1/ Mecze  rozgrywane są na wyznaczonych przez organizatorach obiektach sportowych, wedle następującego harmonogramu:

 I liga- ORLIK 2012 Sucha Beskidzka,

II liga ORLIK 2012 Białka,

2. Drużyny zobowiązują się do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów ORLIK 2012. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie regulaminu przez zawodników spoczywa na Kierowniku drużyny.

3.  Wszystkie osoby przebywające w czasie rozgrywek na terenie obiektu sportowego obowiązuje regulamin obiektu sportowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osoby łamiącej regulamin i wywołane przez to skutki.

Artykuł 4 - Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

§6

1. W rozgrywkach mogą brać udział zespoły stanowiące reprezentacje zakładów pracy, urzędów, instytucji, szkół itp., a także zespoły nieformalne utworzone przez mieszkańców bloku, ulicy czy osiedla.

2. Postępowanie przy zgłoszeniu do rozgrywek na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. :

- do dnia 30 sierpnia  2019 r. przedstawić organizatorowi formularz zgłoszenia, zawierający:

· dokładna nazwę drużyny;

· imię i nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego kierownika (osoby pełnoletniej) drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno-organizacyjnych w imieniu drużyny;

· przedłożenie listy zawodników,

tylko zawodnicy z listy mogą brać udział w meczach ligi, w trakcie sezonu można dopisać dwóch zawodników  na 3 dni przed rozgrywanym meczem.

3. Warunkiem dopuszczenia drużyny do rozgrywek jest:

· uiszczenie  darowizny na rachunek bankowy  Organizatora w kwocie nie niższej od ustalonej przez organizatora. W/W darowizna zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych

.

4. Terminy wyznaczone w pkt 2 i 3 są tzw. „sztywnymi” dlatego nie wywiązanie się z pkt 2 i 3 jest jednoznaczne z wycofaniem się z rozgrywek.

5. Zmiany na stanowisku kierownika mogą być dokonywane przez cały rok, także w trakcie trwania rozgrywek. Można tego dokonać:

· na podstawie pisemnej zgody dotychczasowego kierownika drużyny;

· wobec braku zgody ze strony kierownika, członkowie drużyny mogą na podstawie wewnętrznego głosowania (50% + 1 osoba z listy zawodników zgłoszonych w danym sezonie liczonym od dnia rozpoczęcia rozgrywek do dnia poprzedzającego rozpoczęcie nowego sezonu) dokonać takiej zmiany.

Artykuł 5 - Zgłoszenie zawodników do gry

§7

1. Drużyna zgłoszona do rozgrywek może liczyć maksymalnie 20 zawodników.

2. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych dla zgłoszonych zawodników, przy czym w wypadku piłkarzy, którzy nie ukończyli 16 roku życia obowiązuje pisemna zgoda obojga rodziców na uczestnictwo w rozgrywkach.

3. Pisemne zgłoszenie (wyłącznie na specjalnym druku) zawodników powinno zawierać ich dane, tzn. imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, PESEL oraz własnoręczny podpis, który wyraża akceptację regulaminu oraz zgodę na grę na własną odpowiedzialność.

4. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy, którzy w rundzie jesiennej 2019 roku  nie są czynnymi piłkarzami rozgrywek prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, Okręgowe Związki Piłki Nożnej i Wojewódzkie Zrzeszenia LZS

5. W przypadku pojawienia się w meczu zawodnika zgłoszonego do rozgrywek OZPN lub zrzeszonego w klubie, który wcześniej nie wypełnił specjalnej deklaracji orzeczony zostanie walkower na rzecz drużyny przeciwnej.

6. Nie przewiduje się zmiany barw klubowych zawodnika w trakcie rozgrywek.

7. Kapitanowie drużyn maja prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie danej drużyny.

10. W razie nie okazania dowodu tożsamości lub organizatorzy nie potwierdzą tożsamości zawodnik nie może brać udziału w grze w tym spotkaniu. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodnika mogą być składane najpóźniej do końca spotkania lub do 15 minut po jego zakończeniu - u organizatora. 

11. W przypadku stwierdzenia udziału w meczu zawodnika nie zgłoszonego do gry w danej drużynie, zostanie orzeczony walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Natomiast wszystkie poprzednie mecze z udziałem tego zawodnika zostaną zweryfikowane jako walkowery na korzyść drużyn przeciwnych.

12. Nowe zespoły, które będą chciały występować w ALPS przystąpią do rozgrywek najniższej ligi

 

 

 

Artykuł 6 - Przepisy i zasady gry

§8

1. Mecze trwają 2*25 minut z 5 minutową przerwą pomiędzy połowami.

2. Spotkanie rozgrywają dwie drużyny, a każda z nich składa się z nie więcej niż sześciu zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Aby rozpocząć spotkanie drużyna musi posiadać w swoim składzie co najmniej czterech zawodników. Jeżeli w wyniku wykluczeń zawodników w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż czterech zawodników mecz należy zakończyć i przyznać walkower na korzyść drużyny przeciwnej.

3. Dozwolona maksymalna ilość zawodników rezerwowych wynosi dwadzieścia osób.

4. Ilość zmian "w locie" dokonywanych podczas meczu jest nieograniczona. Zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako zmiennik następnego gracza. Zmiany odbywają się tylko i wyłącznie w tzw.„strefie zmian”. Dopiero po zejściu zawodnika do strefy na boisko może wejść nowy zawodnik. Za niezgodne zmiany zawodnik schodzący może zostać ukarany karą 2 minutową a drużyna osłabiona.

§ 9

1. Drużyny rozgrywają spotkania systemem "każdy z każdym".

2. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt., porażka - 0 pkt.

3. O kolejności miejsc w końcowej tabeli ligi decyduje kolejno:

· większa liczba zdobytych punktów;

· przy równej liczbie zdobytych punktów korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, a w przypadku gdy jednakową ilość punktów zdobędą więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. "mała tabelkę" uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami;

· korzystniejsza różnica bramek;

· większa ilość zdobytych bramek;

· dodatkowy mecz.

Artykuł 7

 Zasady awansów i  spadków

§ 10

  1. Drużyny która zajmie 9 i 10  miejsce w I lidze  spada do drugiej ligi w jej miejsce awansują 1 i 2  drużyna z II ligi.
  2.   W przypadku zmian organizacyjnych w poszczególnych ligach, organizator na prawo zarządzić rozegranie meczów barażowych o prawo gry w poszczególnych ligach. 

  3.                                             Artykuł 8 –Obowiązki kapitana (przedstawiciela)drużyny

§11

1. Kapitan reprezentuje zespół w kontaktach z organizatorem.

2. Przed każdym meczem zgłasza się do organizatora po protokół meczowy.

3. Przed rozpoczęciem meczu dostarcza protokół organizatorowi.

4. Po zakończeniu meczu wpisuje do protokołu strzelców bramek oraz podpisuje protokół.

5. Otrzymuje od stolikowego piłkę, którą ma obowiązek zwrócić po zakończonym meczu.


Artykuł 9 - Badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników

§12

 

1. W razie braku badań lekarskich zawodnicy grają na własną odpowiedzialność, podpisując się na liście zgłoszeń i w protokole meczowym  wyrażają taką wolę.

2. Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą się wydarzyć podczas rozgrywania meczy w ramach rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi w piłce nożnej, dokonują zespoły i zawodnicy we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników.

 

Artykuł 10 - Ubiór zawodników

§13

1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Powiatu Suskiego zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów również muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników.

2. Standardowe wyposażenie zawodników musi się składać z koszulki, spodenek, skarpet oraz obuwia.

3. Zawodnicy tej samej drużyny muszą posiadać różne numery na koszulkach.

4. Dopuszcza się używanie przez bramkarza długich spodni. Kolor ubioru bramkarza powinien znacznie się różnić od ubioru innych zawodników oraz sędziów.

5. Dopuszczalne obuwie to halówki lub korki przystosowane do sztucznej nawierzchni . Niedopuszczalna jest gra w tzw. wkrętach lub lankach.

6. Za każde naruszenie pkt. 1-5 § 11 winny zawodnik zostanie usunięty z boiska w celu poprawy lub uzupełnienia swojego ubioru i nie może powrócić na boisko bez uprzedniego zgłoszenia się u sędziego, który dokona sprawdzenia ubioru i wyrazi zgodę na kontynuowanie gry. Zawodnik może wejść na boisko tylko i wyłącznie podczas przerwy w grze.

  

Artykuł 11 - Sędziowie

§14

1. Obsady sędziowskiej na poszczególne mecze dokonuje organizator.

2. Mecz prowadzi jeden sędzia.

 


Artykuł 12 - Protokoły z zawodów

§15

  1. Kierownicy (kapitanowie) drużyn zobowiązani są przed zawodami do czytelnego wpisania imion i nazwisk(DRUKOWANYMI LITERAMI) swoich zawodników do protokołu, zgodnie z numeracja na koszulkach. 
  2. Każdy z zawodników zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem swój udział w meczu.
  3. złożenie podpisu na protokole jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.  Po zakończeniu meczu kapitan podpisuje protokół stwierdzając jego zgodność faktycznym przebiegiem meczu.

5. Oryginały protokołów jako dokumentacje rozgrywek przechowuje organizator.

6. Na podstawie protokołów sędziowskich organizator zatwierdza wyniki i sporządza komunikat z całej kolejki.

7. Protokół to podstawowy dokument w spornych kwestiach (obok listy zgłoszeń).


Artykuł 13 - Protesty

§16

1. Protesty dotyczące przebiegu spotkań przyjmowane będą do 15 minut po zakończeniu spotkania u sędziego prowadzącego spotkanie. Sędzia niezwłocznie przekazuje treść protestu organizatorowi.

2. Wszelkie protesty rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 7 dni od rozegrania meczu.

  1. Zgłoszone protesty będą rozpatrywane przez organizatora.
  2. kierownik drużyny składającej protest zobowiązany jest precyzyjnie przedstawić uchybienia naruszające nin. regulamin, będące podstaą wniesienia protestu.

 

Artykuł 14 - Sankcje karne

§17

1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień czasowych (2 lub 5-minutowe wykluczenia z gry) i wykluczeń z dalszej gry w danym meczu (czerwona kartka).

2. Zawodnik po otrzymaniu kary czasowej powraca na boisko, natomiast w przypadku czerwonej kartki ukarany zawodnik nie może uczestniczyć w danym spotkaniu do jego zakończenia.

3. Zawodnik wykluczony z gry nie może ponownie wejść na boisko ani przebywać w strefie zmian. Jego zespół po upływie 5 minut od momentu usunięcia winnego zawodnika, może uzupełnić swój skład.

4. Zawodnik ukarany czerwona kartka ma automatyczny zakaz gry w jednym, kolejnym meczu swojej drużyny z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.

5. Zawodnik ukarany czerwoną za naruszenie nietykalności cielesnej lub fizycznej, w tym przytrzymanie, klepanie, odepchnięcie, uderzenie zawodnika, przedstawiciela Ligi, sędziego lub organizatora wyzywanie, wulgaryzmy, zastraszanie, gesty uwłaczające honor zawodnika, przedstawiciela ALPS, sędziego lub Organizatora – kara odsunięcia od 5 spotkań, która przechodzi także na kolejną rundę ALPS.

6. Ocena rodzaju przewinienia w meczu zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody. Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, zgodnie z przepisami FIFA.

6. Wobec drużyny, której przedstawiciele działają na szkodę ALPS i której działania stwarzają trudności w organizacji ligi, może być orzeczona kara poprzez odjęcie punktów w rozpoczynającym się sezonie, degradację do ligi niższej lub też całkowite wykluczenie z rozgrywek ligi. O wymiarze kary decyduje organizator.

Artykuł 15- oświadczenia prawne

§18

  1. Uczestnicy ALPS, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek , wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w związku z grą w ALPS w szczególności publikację  zdjęć i filmów ze swoim udziałem w internecie,  a także za pośrednictwem telewizji i innych mediów posiadających zezwolenie Organizatora.
  2. Uczestnicy ALPS, poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym lub w protokole meczowym oświadczają, ze zapoznali się z niniejszym regulaminem i zobowiązują się do jego przerstrzegania.

 

Artykuł 16 - Postanowienia końcowe

§19

1. Niniejszy regulamin wraz z Przepisami gry Komisji PZPN jest jedyna podstawa rozgrywek ALPS w Piłce Nożnej.

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi, który może dokonywać jego zmian,  o których ma obowiązek informować uczestników.

3. Wszelkie komunikaty i informacje o lidze można znaleźć na stronie http://www.sucha24.pl która jest stroną organizatorów.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 

 

HomeSportALPSRegulamin ALPS