Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

wtorek, 25 kwiecień 2017 22:15

XXIII RAJD ROWEROWY ZIEMI SUSKIEJ

Rok temu z powodu modernizacji stadionu nie odbył się w Rajd Rowerowy Ziemi Suskiej. W tegorocznej edycji Suskiej Majówki już nic nie stoi na przeszkodzie w przeprowadzeniu jednego z najstarszych w naszym powiecie wyścigu rowerowego, w którym ograniczeń wiekowych nie ma!

 

Organizatorem tegorocznego wyścigu jest klub MKS Babia Góra Sucha Beskidzka. Pewną nowością w porównaniu do poprzednich lat będzie specjalnie na ten dzień przygotowany przez suską policję tor przeszkód dla dzieci, który zostanie ustawiony na boisku asfaltowym. Więcej niespodzianek nie zdradzamy, tylko zapraszamy 3. maja na Rowerowy Rajd Ziemi Suskiej 2017!!!

 

REGULAMIN XXIII ROWEROWEGO RAJDU ZIEMI SUSKIEJ

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA

Sucha Beskidzka, 03.05.2017r.

1.  CELE:

Propagowanie sportu rowerowego wśród dzieci i młodzieży oraz zasad bezpiecznego poruszania się rowerem:

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa;
 • Zagospodarowanie czasu wolnego;
 • Wybitne umiejętności mistrzowskiego opanowania jazdy rowerem;
 • Popularyzacja tras rowerowych na terenie Suchej Beskidzkiej;
 • Uatrakcyjnienie Suskiej Majówki 2017.

2.  ORGANIZATORZY.

MKS Babia Góra Sucha Beskidzka

3.  TERMIN I MIEJSCE RAJDU.

a)  3 maja 2017 r., rozpoczęcie o godz. 11:00;

b) Start i meta:

Stadion Sportowy MKS „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej;

c) Zapisy od godziny 10:30 przed startem;

4.  PROGRAM RAJDU.

 1. Rajd Dziewcząt i chłopców ur. w roku 2013 i młodszych    dystans 60 m
 2. Rajd Dziewcząt ur. w latach 2011/2012                     dystans 100 m
 3. Rajd Chłopców ur. w latach 2011/2012                     dystans 100 m
 4. Rajd Dziewcząt ur. w latach 2009/2010                     dystans 300 m
 5. Rajd Chłopców ur. w latach 2009/2010                     dystans 300 m
 6. Rajd Dziewcząt ur. w latach 2007/2008                     dystans 500 m
 7. Rajd Chłopców ur. w latach 2007/2008                     dystans 500 m
 8. Rajd Dziewcząt ur. w latach 2005/2006                     dystans 1000 m
 9. Rajd Chłopców ur. w latach 2005/2006                     dystans 1500 m
 10. Rajd Dziewcząt ur. w latach 2001/2004                     dystans 1500 m
 11. Rajd Chłopców ur. w latach 2001/2004                     dystans 2000 m
 12. Rajd Dziewcząt ur. w roku 2000 i starszych                dystans 2000 m
 13. Rajd Chłopców ur. w roku 2000 i starszych                dystans 3000 m

5.  UCZESTNICTWO.

a)  O zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje rok urodze­nia.

b) W wyścigach rowerowych biorą udział dzieci po spełnieniu następu­jących wymogów:

 • praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem;
 • posiadanie roweru sprawnego technicznie oraz kasku ochronnego;posiadanie pisemnej zgody rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich);
  • obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem tożsamości (dzie­ci do lat 8);
 • posiadanie dowodu tożsamości (legitymacja szkolna);
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wyścigu;

c) Do uczestnictwa w wyścigach dopuszcza się wyłącznie osoby niezrze-
szone w klubach i sekcjach kolarskich (kolarstwo szosowe, torowe,
górskie, przełajowe).

6.  ZASADY ZGŁASZANIA.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Komisje Sędziowskie w dniu rajdu do 30 minut przed startem danej grupy . Uczestnicy rajdu przyjeżdżają na własny koszt.

7.  OCENA RAJDU.

a)  Ocenę rajdu przeprowadza się wyłącznie w klasyfkacji indywidual­nej z podziałem na płeć uczestników.

b) Wyścigi będą przeprowadzone „seriami na czas”;

c)  Przy uzyskaniu identycznego czasu przez dwóch lub więcej uczestni­ków zostanie przeprowadzona między nimi dogrywka. Decyzja o dłu­gości trasy zostanie podjęta przez Głównego Sędziego. W przypadku udziału mniej niż 10 osób w danej grupie organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia grup w kate­gorii wiekowej lub odwołania wy­ścigu danej grupy.

8.  NAGRODY.

Fundatorami nagród są organizatorzy rajdu oraz zainteresowane problematyką rajdów rowerowych instytucje i sponsorzy. Przewiduje się następujące nagrody:

 1. puchar za najlepszy start we wszystkich kategoriach wiekowych;
 2. medale dla pierwszych 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej
 3. dyplomy dla wszystkich uczestników w każdej kategorii wiekowej

4. nagrody rzeczowe

9.  ZADANIA UCZESTNIKÓW.

a)  Przejechanie przez uczestnika wyznaczonej trasy.

b)  Uczestnikom rajdu zabrania się:

 • wyjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu zawodników nie bio­rących udziału w danej konkurencji
 • skracania trasy.

c)  Stosowania się do poleceń sędziów, osób kierujących raj dem i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie.

d)  Nieprzestrzeganie w/w ustaleń będzie równoznaczne z dyskwali­fkacją uczestnika.

10.  KOMISJA SĘDZIOWSKA.

a) Kierownictwo Rajdu powołuje Komisję Sędziowską w skład której wchodzą: sędzia główny, sędzia technicz-ny, sędzia startowy, sędzia mierzący czas, sekretarz.

b) Sędzia Główny przed rozpoczęciem rajdu zapoznaje uczestników z regulaminem.

c) Sędzia Główny ogłasza wyniki danego wyścigu, które stają się prawo­mocne po upływie 30 minut od ich ogłoszenia.

d) Przed upływem regulaminowego czasu uprawomocnienia się wyni­ków danego wyścigu może być zgłoszony protest.

e) Ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po rozpatrzeniu i wyja­śnieniu ewentualnych protestów jest osta-teczny i nie podlega dal­szym odwołaniom.

f)  Komisja Sędziowska ze swoich czynności sporządzi protokoły, które są załącznikami do komunikatu z przebiegu rajdu.

11.  USTALENIA KOŃCOWE.

a) W razie złych warunków atmosferycznych Sędzia Główny w poro­zumieniu z organizatorami może podjąć decyzję o zmianie tras lub odwołanie rajdu.

b) Każdy uczestnik rajdu bierze udział w imprezie na własną odpowie­dzialność.

c) Organizatorzy zapewnia ubezpieczenie OC imprezy.

d) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony, zagu­biony sprzęt oraz rzeczy osobiste w trakcie rajdu.

e) W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu, do ustalenia obowiązującej jego interpretacji upoważ­nione jest wyłącznie Kierownictwo Rajdu.

f)  Regulamin obowiązuje od 30.04.2017 r.

g) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

wyniki - i liga

23-06-2019 12:00
Monter 5 : 2 AKS
23-06-2019 11:00
Kanonierzy 3 : 4 Gamba Furiosa
23-06-2019 10:00
Zawojski.pl 4 : 4 ZrobioneZdrewna.pl
23-06-2019 09:00
Beton 2 5 : 7 Los Asfaltos
23-06-2019 08:00
Lachy 2 : 4 RKS Huwdu

Tabela - I Liga

Team
Played Points
1 Los Asfaltos 9 27
2 RKS Huwdu 9 19
3 Monter 9 15
4 AKS 9 15
5 Zawojski.pl 9 14
6 Gamba Furiosa 9 13
7 ZrobioneZdrewna.pl 9 9
8 Beton 2 9 9
9 Lachy 9 5
10 Kanonierzy 9 4

zapowiedŹ - i liga

wyniki -ii liga

16-06-2019 13:00
Relax 5 : 4 Bad Boys
16-06-2019 12:00
Granda 2 : 0 Wolves
16-06-2019 11:00
Świt 1 : 7 Mucharz Team
16-06-2019 10:00
Gang Albanii reaktywacja 4 : 6 Black Shadows
16-06-2019 09:00
Golden Street 2 : 5 Bienia

Tabela - Ii Liga

Team
Played Points
1 Mucharz Team 8 24
2 Black Shadows 8 16
3 Relax 8 15
4 Granda 8 13
5 Bienia 8 13
6 Bad Boys 8 12
7 Gang Albanii reaktywacja 8 9
8 Golden Street 8 9
9 Wolves 8 7
10 Świt 8 0

zapowiedŹ - ii liga

Gazetki Promocyjne

 

HomeSportPozostałeXXIII RAJD ROWEROWY ZIEMI SUSKIEJ