Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
poniedziałek, 16 grudzień 2019 06:40

Nowe stawki za odbiór odpadów w gminie Budzów

Napisane przez
Nowe stawki za odbiór odpadów w gminie Budzów pixabay.com

Władze gminy Budzów opublikowały komunikat ws. uchwalenia nowych stawek opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok

Wójt Gminy Budzów działając na podstawie art. 6m ust.2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm.) informuje , że od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr XI/100/2019 Rady Gminy w Budzowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za opłaty za pojemnik:
- w wysokości 14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
- w wysokości 28,00 zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów komunalnych jest podwyżka opłat. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej gminie, na przestrzeni kilku lat sukcesywnie wzrastają.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania - odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalane w takiej wysokości, aby bilansować system finansowania odbioru i utylizacji odpadów.

Podwyżka opłat za zagospodarowanie odpadów jest efektem wzrostu kosztów przetwarzania odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach (RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Należy też zauważyć, że nasi mieszkańcy, z roku na rok generują coraz więcej odpadów. Widać ciągły wzrost ilości odpadów zmieszanych, których koszty zagospodarowania również rosną, co w znacznym stopniu przekłada się na obecny wzrost cen odbioru odpadów z naszych gospodarstw domowych.

W dniu 25 września 2019 r. podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Budzów w roku 2020. Wartość zamówienia wyniosła 1.199.577,60 zł. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego (w 2019 roku wartość zamówienia na odbiór odpadów wynosiła 828.000,00 zł.).

Wszystko to przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a co za tym idzie brak możliwości dalszego samofinansowania systemu. W chwili obecnej wpływy nie są wystarczające, aby spełnić powyższe zadania, w związku z tym podwyższa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuje się, że zawiadomienie o zmianie stawek zostanie dostarczone właścicielom nieruchomości. Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, wskazanej w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

źródło: UG Budzów

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaBudzówNowe stawki za odbiór odpadów w gminie Budzów