Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

poniedziałek, 07 maj 2018 06:26

E-Senior w Budzowie

E-Senior w Budzowie pixabay.com

Gmina realizuje małopolski projekt mający na celu przybliżyć tajniki internetu osobom starszym.

 

Projekt “Małopolski e-Senior” jest realizowany na terenie gminy Budzów przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

 

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

- Ukończenie 65 lat,

- Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

 

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

- Pierwsze kroki z tabletem i Internetem

- Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?

- Moja pierwsza poczta elektroniczna

- Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi

- Facebook – serwis społecznościowy

- Aktywność obywatelska online

- Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP

- Podstawy obsługi edytora tekstu

- Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego

- Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo

- Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

- Sprawy codzienne a Internet

- Potrzeby duchowe a Internet

- Zarządzanie swoimi finansami

- Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

 

Chętne osoby mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie ( pokój nr 2 ) osoba do kontaktu : Pani Elżbieta Bachowska tel. 33/ 876-77-52

 

Źródło: UG Budzów

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaBudzówE-Senior w Budzowie