Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
sobota, 05 wrzesień 2020 12:02

Gmina Jordanów: Stypendia szkolne czekają. Kryteria są jasne

Napisane przez
Gmina Jordanów: Stypendia szkolne czekają. Kryteria są jasne Fot. Pixabay

Gmina Jordanów, podobnie jak inne gminy, wypłaca uprawnionym mieszkańcom zasiłki szkolne. Wnioski przyjmowane są jeszcze tylko do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.

Formularze wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy w Jordanowie przy ul. Mickiewicza 3 lub pobrać ze strony internetowej gminy (www.gmina-jordanow.pl), znajdują się zakładce „Oświata – Stypendia socjalne – do pobrania – Wniosek o stypendium szkolne”

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł. Jest ona bowiem określona na podstawie Ustawy o pomocy społecznej. Wnioskujący o wsparcie muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. Natomiast świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, ale nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Ubiegać o nie mogą się także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej w decyzji przyznającej stypendium szkolne. W związku z tym istnieje konieczność zbierania odpowiednich faktur potwierdzających poniesienie wydatków. Rozliczyć można wydatki na zakup podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, lektur szkolnych, ale także plecaków, obuwia (2 pary na semestr), stroju sportowego na lekcję wychowania fizycznego (podkoszulek, spodenki, bluza, dres, artykułów szkolnych, tuszy do drukarek, komputera i podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych (myszy, klawiatury), kosztu abonamentu internetowego - bez usługi TV (od września do czerwca), płatnych kursów dydaktycznych oraz imiennych biletów miesięcznych lub rachunków za dojazd do szkoły.

Istotne jest by zakupywana odzież miała adnotację „sportowe”, jeśli zakupiony towar nie ma takiego przymiotnika w nazwie to sprzedawca na odwrocie faktury może umieścić taki opis wraz z podpisem i pieczątką sklepu. Stypendia przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia, a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny mieć indywidualne pokrycie np. zakup jednej pary obuwia sportowego z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego dla konkretnego dziecka. Faktury powinny być wystawione na rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia, a także mogą być wystawione na ucznia.

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują faktury za:

- zakup podręczników – od czerwca 2020 r.

- pozostałe pomoce dydaktyczne – od lipca 2020 r.

- internet (bez usługi TV) – od września 2020 r.

- bilety za dojazd do szkoły – od września 2020 r (uczniowie szkół ponadpodstawowych)

asdasdasdasdas
ShowMeble
klimatyzator

Gazetki Promocyjne

 

HomeWydarzeniaJordanówGmina Jordanów: Stypendia szkolne czekają. Kryteria są jasne