Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
czwartek, 26 luty 2015 08:29

Zebrania wiejskie w gminie Jordanów

W połowie lutego na terenie gminy Jordanów odbywały się zebrania wiejskie. O ich terminie mieszkańcy zostali poinformowani poprzez ogłoszenia odczytane przez księży, za pomocą strony internetowej Gminy Jordanów, poprzez szkoły i tradycyjne ogłoszenia pisemne na tablicach ogłoszeń.

 

             Pierwsze zebranie wiejskie odbyło się 16 lutego w Wysokiej,  drugie  odbyło się 17 lutego w Osielcu, kolejne 19 lutego w Naprawie, 20 lutego w Łętowni, a 21 lutego w Toporzysku. Frekwencja mieszkańców przedstawiała się następująco: Wysoka – 54 osoby, Osielec – 179 osób, Naprawa – 125 osób, Łętownia – 123 osoby i Toporzysko – 149 osób.

            We wszystkich zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Jordanów – pan Stanisław Pudo, Przewodniczący Rady Gminy – pan Adam Kawula, Sekretarz Gminy – pan Rafał Lubaszka, a także przedstawiciele Policji, przewodniczący Rad Sołeckich, dyrektorzy Zespołów Szkół i Przedszkoli, radni powiatowi i gminni, proboszczowie, pracownicy Urzędu Gminy i GOPS-u, pracownicy GOKSiP, prezesi OSP, prezesi Klubów Sportowych, przewodniczące KGW i sołtysi.

            Głównym punktem wszystkich zebrań były wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich.

W tajnym głosowaniu sołtysami zostały panie: Kazimiera Działek w Wysokiej, Krystyna Drobna w Osielcu, Maria Medes w Naprawie, Ewa Oleksa w Łętowni oraz Anna Ryś w Toporzysku. Ona jako jedyna została sołtysem wsi po raz pierwszy, a pozostałe panie już w poprzednich latach pełniły te funkcje. W czasie zebrania w Toporzysku, dotychczasowa pani sołtys Józefa Kowalczyk, otrzymała z rąk Wójta Gminy i Przewodniczącego, a także Rady Sołeckiej i KGW, podziękowanie za dotychczasową działalność.

            W każdej miejscowości gminy Jordanów wybrano nowe składy Rad Sołeckich, które ukonstytuują się na pierwszych posiedzeniach.

            W czasie zebrań Wójt Gminy poinformował zebranych o wykonaniu budżetu gminy w roku 2014, wykonanych inwestycjach i remontach. Przedstawił także planowane dochody i wydatki oraz planowane inwestycje i remonty w 2015 roku.

            Swoje sprawozdania z wykorzystania funduszy w minionym roku składali przewodniczący Rad Sołeckich, natomiast o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy informowali zebranych przedstawiciele policji. Zwracali oni uwagę na problem wypalania traw, bezpańskich i wolno biegających psów oraz ładu i porządku wokół zabudowań, jak również nasilającego się zjawiska kradzieży i wyłudzeń. Z kolei dyrektorzy szkół przedstawiali informację na temat działalności placówek oświatowych oraz programach finansowanych ze środków krajowych i unijnych.

Z kolei o osiągnięciach i potrzebach jednostek OSP informowali prezesi OSP.

            Zebrania przebiegały w spokojnej atmosferze. Dyskusja dotyczyła między innymi planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jordanów, budowy, remontów i utrzymania dróg, a w szczególności odśnieżania. Zgłaszano potrzebę budowy nowych chodników i oświetlenia ulicznego,  narzekano na zły stan dróg powiatowych. Nie zabrakło także podziękowań dla władz gminy za dotychczasowe dokonania.

 

GK

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaJordanówZebrania wiejskie w gminie Jordanów