Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
czwartek, 07 luty 2019 08:12

Małopolanom dobrze się żyje u siebie

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego zrealizowało badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat postrzegania działań i przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd województwa małopolskiego.

Badanie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem zróżnicowania opinii mieszkańców w podziale na poszczególne subregiony Małopolski (z dodatkowym wyodrębnieniem miasta Krakowa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego) oraz płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania (miasto/wieś), dochód na osobę, etc. Jest to siódma edycja raportu, na podstawie badań przeprowadzonych w 2018 roku, która jest kontynuacją badań wcześniejszych, realizowanych cyklicznie począwszy od 2012 r.

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski płynące z badania:

 

ZADOWOLENIE Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA

 

• 77,8% Małopolan jest zadowolonych z jakości życia w swoich miejscowościach. Co ciekawe nastąpił wzrost pozytywnych odpowiedzi w porównaniu do roku 2012, kiedy to 62,3% Małopolan twierdziło, że żyje im się „bardzo dobrze” i „raczej dobrze”.

• Z życia na terenach miejskich zadowolonych jest porównywalnie tyle samo Małopolan (78,6%), co z życia na terenach wiejskich (76,3%).

• Podobnie jak przed rokiem, największe zadowolenie z jakości życia wyrazili mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (bez miasta Krakowa) – tj. 82,2% oraz miasta Krakowa (79,4%), najmniejsze natomiast – mieszkańcy subregionu tarnowskiego (74,4%).

 

WPŁYW DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

 

• Ponad 42% Małopolan ocenia „zdecydowanie pozytywnie” i „raczej pozytywnie” działania małopolskich władz samorządowych w zakresie poprawy warunków i jakości życia społeczności regionalnej.

• Wzrasta świadomość mieszkańców na temat zadań wykonywanych przez władze samorządowe na szczeblu regionalnym. To 82,5% w 2018 r., w stosunku do np. 73,7% (tj. niespełna ¾ badanych mieszkańców) w 2013 r.

 

 

 

OBSZARY ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WYMAGAJĄCE WSPARCIA

 

• Niemal połowa badanych Małopolan wskazała, że najważniejszymi obszarami wymagającymi wsparcia są ochrona zdrowia i opieka społeczna. Na kolejnych miejscach uplasowały się: infrastruktura drogowa (48,0% wskazań) oraz ochrona środowiska (34,0% wskazań).

• Małopolanie najrzadziej dostrzegali potrzebę rozwoju nowych technologii i innowacji – zaledwie 13,4% wskazań. Co ciekawe, rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych i innowacji najbardziej doceniają osoby z najmłodszej grupy wiekowej (tj. 18-24 lata), osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz pracownicy najemni i osoby uczące się.

 

SYTUACJA NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY

 

• Pomimo polepszającej się w sposób obiektywny z roku na rok sytuacji na małopolskim rynku pracy, mniej niż połowa badanych Małopolan (tj. 47,7%) ocenia ją „bardzo dobrze” i „dobrze”.

• Najbardziej usatysfakcjonowani z możliwości znalezienia pracy i rozwoju zawodowego są mieszkańcy miasta Krakowa (60,0%), najmniej natomiast – przedstawiciele subregionu tarnowskiego (37,0%).

• W porównaniu z sytuacją w skali kraju, wskaźnik zatrudnienia na terenie Małopolski był wyższy o 0,5 p. p. i uplasował województwo małopolskie na piątej pozycji wśród wszystkich regionów.

• Badano też stosunek Małopolan do zatrudniania imigrantów. Najwięcej korzyści z zatrudniania obcokrajowców na małopolskim rynku pracy dostrzegają mieszkańcy miasta Krakowa (27,0%), najwięcej zagrożeń natomiast – mieszkańcy subregionu sądeckiego (18,2%).

 

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaPowiatMałopolanom dobrze się żyje u siebie