Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

środa, 19 czerwiec 2019 07:48

Wnioski 300 plus dla uczniów od lipca

Wnioski 300 plus dla uczniów od lipca Zdjęcie ilustracyjne, pixabay.com

Świadczenie dobry start przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia; przez dziecko lub osobę ucząca się do 24 roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących się (osoby legitymujące się orzeczeniem umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego albo potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych)

Świadczenie przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w: szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum; szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej; szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki; młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym środku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

2) osoby uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych

3) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole!!

 

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka
rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej
osoba ucząca się

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez:

stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl
bankowość elektroniczną

 

Od 1 sierpnia można składać wnioski w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie

Wnioski należy składać do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz
z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Organ nie wydaje decyzji administracyjnej, z wyjątkiem: odmowy przyznania świadczenia oraz ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.

 

Informacja o przyznaniu świadczenia przesłana zostanie na adres e-mail podany we wniosku.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – z takiego adresu e-mail zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia.

 

Możliwość osobistego odbioru informacji w razie braku adresu e-mail.

 

Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

 

Świadczenie dobry start nie podlega koordynacji systemów zabezpieczania społecznego w UE.

źródło: UG Budzów

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaPowiatWnioski 300 plus dla uczniów od lipca