Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
poniedziałek, 16 luty 2015 14:22

Kolektory słoneczne: Oświadczenie spółki SOLVER sp. z o. o.

W związku z opublikowaniem oświadczenia Starosty suskiego dotyczącego instalacji kolektorów słonecznych zainstalowanych przez spółkę SOLVER sp. z o.o. przedstawiamy swoje stanowisko w tej sprawie.

 

 

1. Nieprawdą jest, że użytkownicy instalacji mogą zostać pozbawieni możliwości realizacji bezpłatnego serwisu gwarancyjnego instalacji solarnych. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji tj. w dniu 31.07.2012r. SOLVER sp. z o.o. przekazała Powiatowi Suskiemu kwotę 431.191,07 zł stanowiącą zabezpieczenie usunięcia wad i usterek. Kwota ta jest przechowywana na oprocentowanym rachunku Powiatu Suskiego przez cały okres rękojmi. Służy ona właśnie pokryciu kosztów serwisów gwarancyjnych.

Koordynacja działań serwisowych powinna zostać przejęta przez Powiat Suski co biorąc pod uwagę dodatkowe wynagrodzenie przyznawane pracownikom Powiatu z Funduszu Szwajcarskiego, powinno zagwarantować prowadzenie serwisu przez Koordynatora Programu i interes użytkowników nie powinien być zagrożony.

 

2. Podczas wykonywania instalacji solarnych w Powiecie suskim dołożyliśmy najwyższej staranności w celu zapewnienia zadowolenia użytkowników instalacji solarnych. Podczas montażu instalacji solarnych użyte zostały materiały i urządzenia o jakości żądanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku kolektorów słonecznych – kolektory słoneczne o znacznie wyższym uzysku energetycznym.

 

Nieprawdą jest, że instalacje zostały wykonane nieprawidłowo. Wszystkie instalacje solarne zostały wykonane należycie czego potwierdzeniem są 2349 protokoły odbiorów częściowych sporządzone dla każdej instalacji solarnej, podpisane przez Inspektora Nadzoru, użytkownika instalacji solarnej i kierownika budowy. Do nadzoru nad prawidłowym i należytym wykonaniem umowy wyznaczony został przez Powiat Suski zespół Inspektorów Nadzoru, którzy, mając stosowne uprawnienia,  w 2349 instalacjach kolektorów słonecznych stwierdzili prawidłowe wykonanie instalacji i dobrą jakość prac. Potwierdzeniem są również wcześniejsze płatności akceptowane przez Koordynatora Pawła Dyrcza, który nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do 95% instalacji solarnych i regulował faktury VAT wystawione w oparciu o protokoły odbioru. 

Potwierdzeniem należytego wykonania prac jest również otrzymanie w  dniu 12.06.2014r. przez Powiat Suski, podczas Kongresu  Regionów  w Świdnicy pucharu i dyplomu za zajęcie  przez Powiat  Suski  I miejsca w ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej organizowanym przez Związek Powiatów  Polskich  pod patronatem czasopism Newsweek Polska, Forbs i Fakty Magazyn Gospodarczy właśnie za inwestycję montażu solarów.

W związku z dofinansowaniem inwestycji przez Fundusz Szwajcarki wielokrotnie odbywały się  inspekcje specjalistów z Jednostki Wdrażającej w Warszawie oraz specjalistów Funduszu Szwajcarskiego ze Szwajcarii. Komisje potwierdziły należytą jakość prac i akceptowały wydatki.

 

3. Informujemy, że podjęcie mediacji Sądu Okręgowego w Krakowie. Zawarcie ugody dokonane w oparciu o 2349 protokoły odbiorów.

Zwrot kwoty 506.112,50 zł został dokonany w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Kwota ta nie była związana z serwisami gwarancyjnymi.

 

4. Nieprawdą jest, że „ugoda nie zagwarantowała zbilansowanie należności SOLVER Sp. z o.o. z przysługującymi Powiatowi wobec SOLVER sp. z o.o. roszczeniami o zapłatę kar umownych”, bowiem nie istniały żadne roszczenia o zapłatę kar umownych.

 

5. Nieprawda jest, że „ugoda nie zagwarantowała zbilansowania należności SOLVER sp. z o.o. z roszczeniami o obniżenie wynagrodzenia o koszt niewykorzystanych przez SOLVER sp. z o.o. elementów instalacji solarnych” bowiem koszt dodatkowo zamontowanych elementów znacznie przewyższył koszt niezamontowanych, zbędnych elementów.

 

6. Oświadczamy, że „Dodatkowe zabezpieczenie, skuteczne niezależnie od rozpoczętego po jej zawarciu postępowania upadłościowego SOLVER sp. z o.o.” nie było przedmiotem ugody, bowiem w momencie zawierania ugody nie był złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Niezależnie jednak od powyższego, zabezpieczenie usunięcia wad i usterek znajduje się w posiadaniu Powiatu Suskiego na jego rachunku bankowym.

 

7. Oświadczamy, że dla użytkowników instalacji solarnych, z faktu podpisania ugody nie wnikają żadne negatywne skutki. Ugoda dotyczyła zapłaty za wykonane instalacje solarne, z których użytkownicy korzystają od kilku lat, a za które Powiat Suski nie chciał uregulować należności. Niezależnie jednak od powyższego, środki znajdujące się na rachunku bankowym Powiatu Suskiego w zupełności wystarczą na zapewnienie serwisów gwarancyjnych mieszkańców. Środki te zostały wpłacone przez spółkę SOLVER.

 

W świetle powyższych faktów publicznie żądamy od Starosty Suskiego sprostowania nieprawdziwych informacji zamieszczonych na stronie internetowej i zaprzestania szerzenia nieprawdziwych informacji dotyczących spółki SOLVER sp. z o.o.

 

Z poważaniem

Zarząd spółki

SOLVER Sp. z o.o.

 

 

HomeWydarzeniaPowiatKolektory słoneczne: Oświadczenie spółki SOLVER sp. z o. o.