Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
środa, 01 czerwiec 2016 09:17

Powiat. Jest strategia, a co w niej?

Napisał

Podczas sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się 24.05.201,6 przyjęty został jednogłośnie „Program Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2016-2020”. Program opracował zespół, w pracach którego, obok ekspertów, konsultantów zewnętrznych, będących w głównej mierze autorami finalnej konstrukcji dokumentu, uczestniczyli pracownicy starostwa i jego jednostek organizacyjnych, a przygotowywany był przez kilka miesięcy we współpracy z partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi.

Dokument uwzględnia także wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach debaty publicznej oraz w trakcie warsztatów strategicznych zorganizowanych w dniach 9 i 11 lutego 2016 r., w których udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz gmin z terenu Podbabiogórza, urzędnicy samorządowi, przedstawiciele oświaty, instytucji kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, reprezentanci sfery biznesu, lokalnych organizacji pozarządowych i przedstawiciele instytucji użyteczności publicznej.

Końcowy efekt prac przedstawiła na sesji Monika Karlińska-Nawara stojąca na czele zespołu eksperckiego.

Program Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2016-2020 jest podstawowym dokumentem określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej na obszarze powiatu. Jest programem rozwoju, spełniającym wymogi ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, komplementarnym dla dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego. Przede wszystkim jest spójny z priorytetami i celami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju do 2020 r. oraz Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020.

Program Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2016-2020 pełni kluczową rolę, jako generalny plan postępowania władz samorządu powiatowego, ale również jako narzędzie współpracy z partnerami publicznymi, prywatnymi i pozarządowymi. Określa kierunki konkretnych działań, jakie planują podjąć władze powiatu, a których głównym celem jest osiągnięcie długotrwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego.
Zapisy zawarte w dokumencie uwzględniają możliwości budżetowe powiatu suskiego oraz odpowiadają okresowi programowania w Polsce funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Założenie to jest niezwykle istotne, bowiem najbliższe lata będą z jednej strony stanowiły olbrzymią szansę dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, ze względu na fundusze unijne z perspektywy finansowej 2014-2020, ale z drugiej strony samorządy będą musiały stawić czoła nowym wyzwaniom i reagować na zmiany w ich bliższym i dalszym otoczeniu. Będą musiały zarządzać w warunkach kurczących się zasobów, które trzeba będzie efektywnie wykorzystać dla lokalnego rozwoju.

Program jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian oraz niwelowania barier pojawiających się w otoczeniu. Jego naczelnym przesłaniem jest hasło: Powiat łączy dla dobrej przyszłości! Jak każdy dokument strategiczny Program Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2016-2020 zbudowany jest w oparciu o schemat, w którym wyznaczone zostały: wizja, misja, obszary strategiczne, cele strategiczne, cele operacyjne i kluczowe działania.

Wizja powiatu sformułowana została następująco: Powiat suski - Podbabiogórze - rozpoznawalne i atrakcyjne miejsce życia, pracy i spędzania czasu wolnego; tworzące szanse na rozwój ludzi i nowoczesnej przedsiębiorczości; silne tradycyjnymi wartościami i aspiracjami swoich mieszkańców, świadomie czerpiące z dziedzictwa kulturowego, walorów przyrodniczo-krajobrazowych, a także położenia na granicy Małopolski i Śląska.

Natomiast wydzielone 4 obszary priorytetowe to kolejno:

1. Gospodarka, przedsiębiorczość i edukacja dostosowana do potrzeb rynku pracy;

2. Środowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe, turystyka;

3. Dostępność i spójność komunikacyjna;

4. Bezpieczeństwo społeczne i zdrowotne, porządek publiczny, społeczeństwo obywatelskie.

Pełną wersję programu można znaleźć: TUTAJ

tekst i foto: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

asdasdasdasdas
ShowMeble
klimatyzator

Gazetki Promocyjne

 

HomeWydarzeniaPowiatPowiat. Jest strategia, a co w niej?