Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
środa, 17 styczeń 2018 08:37

Takie koszty poniosą mieszkańcy ulic, które mają nowe nazwy

Po zmianach nazw ulic i numeracji setki mieszkańców Suchej Beskidzkiej muszą wymienić dokumenty. Suski magistrat informuje o kosztach.

Koszty związane z wymianą dokumentów po wprowadzonych zmianach administracyjnych:

 

1.Wymiana dowodu osobistego

W zawiązku ze zmianą adresu nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego. Nowy dokument nie zawiera adresu zameldowania. 

2.Prawo jazdy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013 r. poz. 83 tekst jednolity) opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł. Czynności winna być dokonana w terminie 30 dni od daty zmiany danych adresowych. (Co prawda nowy dokument będzie ważny okresowo, lecz już wiadomo, że każdy posiadający bezterminowe prawo jazdy będzie musiał je wymienić w latach 2028-2033 r.) 

3.Dowód rejestracyjny

Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz nalepki kontrolnej organ rejestrujący – Starosta, pobiera opłatę w wysokości 73,50 zł. Nie mniej jednak, w myśl art. 79 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami) „W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia . Sprawa zwolnienia z tych opłat na wniosek Burmistrza Miasta, będzie wprowadzona na sesję Rady Powiatu w styczniu br. (O tym pisaliśmy tutaj - przyp.red.)

Dotyczy prowadzących działalność gospodarczą  

4.Opłaty licencyjne w związku z wykonywaniem usług transportowych

Reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 916 tekst jednolity). Opłaty te wynoszą od 200,00 zł do 1.000,00 zł. Wysokość opłat uzależniona jest od środka transportu, okresu ważności licencji i obszaru wykonywania usług transportowych.  W przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę zezwolenia lub licencji w wysokości 5% ww. opłaty. 

5. Krajowy Rejestr Sądowy

Wysokość kosztów związanych ze zmianą wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późniejszymi zmianami). Opłaty uzależnione są od rodzaju podmiotu podlegającemu wpisowi i wynoszą:

- 250,00 zł – podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców,

- 150,00 zł – podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej).

Nie podlega opłacie dokonanie zmiany wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

6.  Zmiany w Księgach Wieczystych

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późniejszymi zmianami) opłata za dokonanie zmiany wpisu w księdze wieczystej wynosi 60,00 zł. Zmiana wpisu w księdze wieczystej następuje na wniosek właściciela nieruchomości. Zmiana adresu nie nakłada obowiązku zgłoszenia tego faktu w księgach wieczystych. Jedynie osoby, które ujawniły budynek w księdze wieczystej mogą zgłosić zmianę (nie jest to obligatoryjne).

 

Informacja przesłana przez Stanisława Lichosyta, burmistrza Suchej Beskidzkiej

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaPowiatTakie koszty poniosą mieszkańcy ulic, które mają nowe nazwy