Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
czwartek, 12 marzec 2020 18:20

Zmiany w funkcjonowaniu starostwa - największe w komunikacji i geodezji

Napisał

Suskie starostwo wprowadziło czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu. Do odwołania Wydział Geodezji nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi stron, a Wydział Komunikacji zmienia sposób załatwiania spraw związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Wydział Komunikacji i Transportu zmienia sposób załatwiania spraw związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów

Umawianie wizyt do rejestracji 33/ 87 57 846

Informacja w sprawie rejestracji 33/ 87 57 844

Informacja w sprawach zmian w ewidencji pojazdów 33/87 57 843

Informacja w sprawach prawa jazdy 33/ 87  57 845

Informacja w sprawie transportu 33/ 87 57 841

Informacja czy dokument jest do odbioru:

prawa jazdy - sprawdzamy na stronie www.powiatsuski.pl w zakładce Wydziały - Wydział Komunikacji i Transportu - Status Prawa jazdy

dowodu rejestracyjnego -  sprawdzamy na stronie www.powiatsuski.pl w zakładce Wydziały - Wydział Komunikacji i Transportu - Status dowodu rejestracyjnego

Umawianie wizyt w zakresie rejestracji pojazdu, odbioru i wymiany dowodu rejestracyjnego

Od 16 marca 2020r. (poniedziałek) mając na uwadze ograniczenie liczby osób oczekujących na rejestrację pojazdu (poczekalnia nr 2), wymianę dowodu rejestracyjnego, zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym oraz wydanie dowodu rejestracyjnego (poczekalnia nr 3) Wydział Komunikacji i Transportu wprowadza telefoniczną rejestrację osób oczekujących pod numerem telefonu: 33/ 87 57 846. Możliwa będzie obsługa stron tylko i wyłącznie zarejestrowanych na konkretny dzień i godzinę. Prosimy przestrzegać wyznaczonych godzin.

Do rejestracji pojazdu należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem wk-1 (dostępny na stronie www.powiatsuski.pl w zakładce Wydziały – Wydział Komunikacji i Transportu – Wnioski i formularze) oraz kompletem dokumentów. Pojazd zarejestrowany dotychczas na terytorium RP musi posiadać na dzień rejestracji ważna polisę OC oraz ważne badanie techniczne (min. 30 dni, jeśli termin badania technicznego jest krótszy właściciel jest obowiązany dostarczyć w terminie 7 dni zaświadczenie potwierdzające przepowiedzenie badania technicznego z wyznaczonym nowym terminem).

Informację dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się na stronie www.powiatsuski.pl w zakładce Wydziały - Wydział Komunikacji i Transportu - Rejestracja pojazdów. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy realizowane w okresie epidemii drogą pocztową lub za pośrednictwem platformowy EPUAP

Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu (sprzedaży) oraz zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju (zakupu) należy przesyłać za pośrednictwem platformy EPUAP lub poczta tradycyjną – przesyłając wniosek wk-1 (dostępny na stronie www.powiatsuski.pl w zakładce Wydziały – Wydział Komunikacji i Transportu – Wnioski i formularze) wraz kopią dokumentu potwierdzającego zbycie  lub nabycie pojazdu np. umowy, faktury. Uprzejmie prosimy o podawanie numeru telefonu w celu umożliwiania kontaktu urzędnika z właścicielem pojazdu. W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.(§16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów).

Organem właściwym do zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż wk-1 (dostępny na stronie www.powiatsuski.pl w zakładce Wydziały – Wydział Komunikacji i Transportu – Wnioski i formularze) można przesłać pocztą tradycyjną wraz z zaświadczeniem o demontażu pojazdu, unieważnionym dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu jeśli była wydana, unieważnionymi tablicami rejestracyjnymi, potwierdzeniem zawarcia polisy OC ważnej na dzień demontażu pojazdu oraz dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010.  Uprzejmie prosimy o podawanie numeru telefonu w celu umożliwiania kontaktu urzędnika z właścicielem pojazdu

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. W przypadku gdy nastąpiło przeniesienie prawa własności pojazdu należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające ten fakt dołączając do wniosku np. umowy kupna sprzedaży czy faktury.

Kary pieniężne za uchybienie terminu

Jednocześnie przypominam o ciążącym na każdym właścicielu i współwłaścicielu pojazdu o obowiązku zawiadamiania starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terytorium RP (art. 78 ust. 2 pkt. 1 PORD) oraz obowiązku zarejestrowania pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia (art. 71 ust. 1 PORD). Przez datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej - rozumie się przez to podany przez właściciela pojazdu dzień sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej pojazdu, do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym pojazdu (§1 ust. 3a rozporządzenia)

Zarówno właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7, który nie zarejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1, który nie zawiadomi starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. (art. 140mb PORD)

WYDZIAŁ GEODEZJI

Do odwołania Wydział Geodezji nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi stron. Prosimy o wypełnienie odpowiednich wniosków, w wersji elektronicznej znajdują się one na stronie wydziału http://www.powiatsuski.pl/2011-05-27-11-57-41/wydzial-geodezji lub w wersji papierowej na stole przed pokojem nr 1 w budynku starostwa, i złożenie ich na dzienniku podawczym lub przesłanie pocztą. We wniosku należy podać numer kontaktowy lub email. O przygotowanych dokumentach będziemy państwa informować.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 33 875-78-27, 33 875-78-25

Zgłoszenia prac geodezyjnych realizowane będą za pomocą geopartalu lub przesłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt: tel. 33 875-78-26

Wykonawców prac geodezyjnych prosi się o kontakt z tutejszym wydziałem za pomocą geoportalu, w przypadku odbioru dokumentów należy telefonicznie umówić się na konkretną godzinę po wcześniejszej opłacie DOO.

Kontakt: tel. 33 875-78-23, 33 875-78-26

Sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków

Kontakt: tel. 33 875-78-33, 33 875-78-34, 33 875-78-35, 33 875-78-32.

Sprawy z zakresu gospodarki mieniem

Kontakt: 33 875-78-30, 33 875-78-28

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 875-79-27

Przypominamy, że na stronie starostwa w zakładce Wydział Architektury (http://www.powiatsuski.pl/2011-05-27-11-57-41/wydzial-architektury-budownictwa-i-gospodarki-przestrzennej)

są do pobrania w wersji elektronicznej druki:

-wniosek o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.

-oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,

-wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- oświadczenie do przeniesienia pozwolenia,

-wniosek o przeniesienie zgłoszenia,

-zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę,

-zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania,

-zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

-zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia

-wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Sprawy związane z solarami, ogniwami fotowoltaicznymi załatwić można
pod nr telefonów: 33 875 79 38, 33 875 79 31

Sprawy z zakresu geologii, odpady, dofinansowania do utylizacji azbestu
załatwić można pod nr telefonu: 33 87579 39

Pozostałe sprawy pod nr telefonu – 33 875 79 35, 33 875 79 37

Na stronie http://www.powiatsuski.pl/jak-zalatwic-sprawe-ws dostępne są wzory wniosków spraw załatwianych w wydziale środowiska.

Informacje w zakresie realizowanych projektów dotyczących montażu solarów, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych dostępne są na stronie www.eko.powiatsuski.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu "Czyste powietrze" wyznaczone na dzień 18.03.2020 ro. zostało odwołane. O terminie kolejnego poinformujemy w terminie późniejszym.

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i DRÓG

Na stronie internetowej Wydziału Zamówień Publicznych i Dróg pod linkiem: http://powiatsuski.pl/2011-05-27-11-57-41/wydzial-inwestycji

dostępne są wnioski i procedury:

1. Lokalizacja zjazdu z drogi powiatowej

2. Lokalizacja ogrodzenia od strony drogi powiatowej

3. Lokalizacja  budynku od strony drogi powiatowej

4. Zezwolenie na  zajecie pasa drogowego dróg powiatowych

5. Zezwolenie  na umieszczenie urządzenia obcego  w pasie drogowym

6. Zezwolenie na zatrzymywanie się na przystankach przy drogach powiatowych

Wszelkie informację udzielane są również telefonicznie pod nr. 33 875-79-22

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I FUNDUSZY

Informujemy, że w ślad za decyzją Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego zawieszamy od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania wszystkie powiatowe zawody odbywające się w ramach Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

Odwołane zostają też imprezy kulturalne współorganizowane przez starostwo mające się odbyć w marcu tj.:

Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Średnich - 13.03.2020

Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych (kl. 0-V) – 19.03.2020

Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych (kl. V-VIII) – 26.03.2020

Bliższe informacje pod nr. tel. 33 8757940

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informujemy, że w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Suchej Beskidzkiej oraz w Jordanowie a także w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Makowie Podhalańskim będą przyjmowane tylko i wyłącznie osoby umówione na wizytę.

Rejestracja do punktów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 15:00 pod nr tel. 33 875 78 75.

źródło: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

asdasdasdasdas
ShowMeble
klimatyzator

Gazetki Promocyjne

 

HomeWydarzeniaSucha BeskidzkaZmiany w funkcjonowaniu starostwa - największe w komunikacji i geodezji