Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
czwartek, 23 lipiec 2020 23:42

Twoja świadomość, Twoje bezpieczeństwo - konkurs suskiego oddziału KRUS

Napisane przez

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa KRUS w Suchej Beskidzkiej zaprasza ubezpieczonych rolników i domowników  do udziału w  konkursie testowym pt. „Twoja świadomość, Twoje bezpieczeństwo”. Konkurs rozpoczął się 20 lipca i trwa do 20 sierpnia.

 

Zadaniem osoby zainteresowanej, jest pobranie pliku zawierającego test jednokrotnego wyboru oraz klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych, wydrukowanie i wypełnienie wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Rozwiązane testy należy dostarczyć do placówki KRUS osobiście lub pocztą tradycyjną (w przypadku wysłania pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Osoby, które złożą test, będą weryfikowane w systemie. Poprawność nadesłanych dokumentów sprawdzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Oddziału, przyznając za każde poprawne hasło 1 punkt. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników tej samej liczby punktów, laureaci zostaną wyłonieni na podstawie daty dostarczenia testu.

Wręczenie nagród odbędzie się 24.08.2020 r. w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Suchej Beskidzkiej, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

O wygranej laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. W imieniu KRUS PT, zapraszamy do udziału w konkursie, atrakcyjne nagrody do wygrania! 

REGULAMIN KONKURSU „Twoja świadomość, Twoje bezpieczeństwo”.

§ 1 CEL KONKURSU

Celem konkursu jest popularyzowanie znajomości zasad ochrony życia i zdrowia 

w gospodarstwie rolnym i eliminowanie zagrożeń wypadkowych w rolnictwie.

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie – Placówka Terenowa KRUS w Suchej Beskidzkiej

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu są rolnicy i ich domownicy, którzy za pośrednictwem strony internetowej www.sucha24.pl pobiorą, uzupełnią i odeślą pocztą tradycyjną test jednokrotnego wyboru.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 1. Dla uczestników przygotowano konkurs testowy składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru.
 2. Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora OR KRUS w Krakowie oceni poprawność rozwiązanych testów.
 3. O wygranej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, laureat zostanie wyłoniony na podstawie daty złożenia testu.
 4. O wygranej laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. Wręczenie nagród odbędzie się w Placówce Terenowej KRUS w Suchej Beskidzkiej 24.08.2020 roku, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
  i zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

§ 5 ORGANIZACJA KONKURSU

 1.  Postanowienia ogólne
 • Za przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie.
 • Konkurs organizowany jest w terminie 20.07-20.08.2020 r.
 • Komisja Konkursowa sporządza protokół rozstrzygnięcia konkursu i wyłania laureatów.
 • Nagrody rzeczowe dla laureatów zostaną zakupione ze środków funduszu prewencji i rehabilitacji w ramach zaplanowanych działań pozaszkoleniowych na 2020 rok.

     2. Postanowienia końcowe

 • Komisja konkursowa powiadamia wszystkich uczestników o wynikach konkursu, miejscu i terminie uhonorowania laureatów.
 • Odbiór nagród laureaci potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 • Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę uczestnika/rodzica/opiekuna na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora. Dane osobowe przekazane Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przez uczestników konkursu będą gromadzone i przetwarzane w celu jego realizacji, wyłonienia zwycięzców, doręczenia nagród oraz działań prewencyjnych. Informacje na temat danych osobowych i ich przetwarzania – stanowi załącznik nr 1.
asdasdasdasdas
klimatyzator

Gazetki Promocyjne

 

HomeWydarzeniaSucha BeskidzkaTwoja świadomość, Twoje bezpieczeństwo - konkurs suskiego oddziału KRUS