Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
sobota, 01 sierpień 2020 10:50

Suscy radni byli jednomyślni. Burmistrz jednogłośnie otrzymał absolutorium

Napisał
Stanisław Lichosyt, burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt, burmistrz Suchej Beskidzkiej Fot. UM w Suchej Beskidzkiej

Co roku rady poszczególnych miast i gmin mają obowiązek rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok i udzielić bądź nie, absolutorium wójtowi lub burmistrzowi. W uwagi na pandemię koronawirusa, w tym roku nad tą kwestią można się pochylać do końca sierpnia. Suscy rajcy nie czekali tak długo. Wczoraj ten temat był głównym punktem ich obrad. Nie mieli żadnych wątpliwości. Jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium, a tym samym pozytywnie ocenili wykonywaną przez niego pracę.

Przed  udzieleniem absolutorium,  radni pochylili nad raportem o stanie miasta, a który został przygotowany i przedstawiony przez burmistrza Stanisława Lichosyta. Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Jest jednocześnie obszernym zbiorem danych i analiz związanych z funkcjonowaniem miasta  m.in. w takich obszarach, jak: gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, polityka społeczna, edukacja, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

 Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Miasta Sucha Beskidzka jednomyślnie udzieliła Stanisławowi Lichosytowi, włodarzowi miasta wotum zaufania, akceptując w ten sposób przyjęte kierunki rozwoju miasta.

Następnie, po wysłuchaniu dodatkowych informacji do sprawozdania, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie odnośnie wykonania budżetu oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta radni, przyjęli rozliczenie za 2019 rok i jednogłośnie udzielili burmistrzowi Stanisławowi Lichosytowi absolutorium.

 Zanim jednak doszło do jednego z najważniejszych głosowań w roku, sesję absolutoryjną poprzedziły kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, która następnie wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Sprawozdanie z wykonania budżetu było też przedmiotem analizy i oceny stałych komisji rady, które zebrały się na wspólnym posiedzeniu . Pozytywnie zaopiniowały gospodarkę finansową Suchej Beskidzkiej, podkreślając, że budżet miasta jest stabilny, a jego realizacja przebiegała sprawnie i skutecznie, co potwierdzają zarówno wskaźniki i dane liczbowe, jak również materialne i rzeczowe efekty pracy samorządu w postaci wykonanych zadań bieżących i inwestycyjnych.  – Kolejny rok był dobry dla miasta, zrealizowaliśmy  inwestycje za rekordową kwotę, nasze miasto intensywnie się rozwija w sposób zrównoważony. Nie zaniedbujemy żadnych obszarów, które są ważne, a kondycja finansowa Suchej Beskidzkiej jest bardzo dobra i stabilna, co jest zauważalne na arenie ogólnopolskiej. W Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Sucha Beskidzka sklasyfikowana jest na wysokiej 7 pozycji w kategorii gmin miejskich. Ocena opiera się na analizie niezależnych danych oraz sprawozdań uwzględniających wiele wskaźników z  różnych obszarów,istotnych dla budżetów gmin. Możemy mieć satysfakcję z dotychczasowej pracy na rzecz miasta oraz jego mieszkańców - mówił podczas sesji absolutoryjnej burmistrz Stanisław Lichosyt.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie była tego samego zdania i nie wniosła żadnych uwag do wykonania budżetu, ani do wniosku o udzielenie absolutorium. Budżet Miasta Sucha Beskidzka za ubiegły rok przekroczył 50 mln zł. Większość tej sumy pochłonęły wydatki w trzech działach - oświata: ponad 13  mln zł oraz pomoc społeczna wraz z działem rodzina: ponad 12 mln złotych oraz dział kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: ponad  10 mln zł.

 Na  wydatki inwestycyjne, czyli rozwojowe przeznaczono ponad 12 mln zł, czyli 24 proc ogółu wydatków budżetowych. Innymi ważnymi pozycjami wśród wydatków była gospodarka komunalna i ochrona środowiska . Przeznaczono na ten cel niemal 6 mln zł. Niemniej ważny były transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, a także kultura fizyczna i sport oraz administracja publiczna. Nie zapomniano również o innych potrzebach mieszkańców.  Wybudowano  i wyremontowano szereg dróg, doprowadzono sieć wodociągową do kolejnych peryferyjnych części miasta, zmodernizowano sieć oświetleniową. Duże środki przeznaczono też na zadania proekologiczne, a tym na walkę z niską emisją, przyznając  dotacje celowe dla mieszkańców  do wymiany pieców.

 

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaSucha BeskidzkaSuscy radni byli jednomyślni. Burmistrz jednogłośnie otrzymał absolutorium