Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
czwartek, 03 wrzesień 2020 12:16

Sucha Beskidzka: Uczniowie i nie tylko mogą ubiegać się o stypendia szkolne

Napisane przez
Sucha Beskidzka: Uczniowie i nie tylko mogą ubiegać się o stypendia szkolne Fot. Pixabay

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej rozpoczął już przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych, które są traktowane jako pomoc materialna  o charakterze socjalnym. Można je składać jeszcze do 15 września, choć od tej daty są wyjątki.  

Wnioski są przyjmowane w godzinach urzędowania MOPS (w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 7.30 do 15.30, a w czwartki od 9.00 do 17.00) w budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka (pok. 50, II piętro) przy ul. Mickiewicza 19.

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, ale nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty ustalonej w Ustawi o pomocy społecznej, weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynosi 528 zł.

Do 15 września MOPS przyjmuje wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a do 15 lutego uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego. Od 1do 15 października przyjmowane będą natomiast wnioski od  słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych i studentom, a także uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sucha Beskidzka.

Należy pamiętać, że stypendium szkolne będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom jako częściowa refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat. W tym celu należy zachować oryginalny rachunki lub faktury

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

asdasdasdasdas
ShowMeble
klimatyzator

Gazetki Promocyjne

 

HomeWydarzeniaSucha BeskidzkaSucha Beskidzka: Uczniowie i nie tylko mogą ubiegać się o stypendia szkolne