Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
niedziela, 18 październik 2020 08:35

Pełne atrakcji Babiogórskie ścieżki wyprowadzą ruch z centralnej części parku narodowego

Napisane przez

Dzięki realizacji przez Gminę Zawoja projektu „Babiogórskie ścieżki” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna metamorfozę przeszły tereny w Zawoi Czatoży. Na inwestycji skorzystają nie tylko mieszkańcy i turyści, ale także przyroda.   

 

W ramach projektu powstała Babiogórska ścieżka (pętla). Prowadzi z Zawoi Składy przez Zawoję Czatoża, Halę Kamińskiego (można na niej zobaczyć pozostałości okopów z czasów II wojny światowej), Halę Barankową i Bacówkę  przy odkopanym poniemieckim bunkrze. Wzdłuż ścieżki umieszczono tablice informacyjne dotyczące przyrody. Pierwszy odcinek ścieżki to chodnik z kostki granitowej o długości około kilometra, wiodący od Małych Widełek w stronę Czatoży.

W pobliżu wyciągów narciarskich powstał kompleks rekreacyjno–edukacyjny, będący strefą aktywnego wypoczynku w Zawoi Czatoży. Rozebrano starą wiatę pod wyciągami, a w jej miejsce postawiono nową. Teren wokół wiaty został zagospodarowany. Wytyczono ścieżki spacerowe, wykonano duży plac zabaw oraz usypano kopiec, na którym zamontowano lunetę, pozwalającą na obserwowanie wierzchołka i zboczy Babiej Góry. Nasadzono drzewa i krzewy, a w lasku nad rzeką stworzono sieć ścieżek wraz z tablicami edukacyjnymi

Władze gminy nie ukrywają, że realizacja projektu nie byłaby możliwa bez zaangażowania i wsparcia Nadleśniczego Sucha Tadeusza Kosmana i jego pracowników. Udostępnili Gminie Zawoja teren, służyli radą i pomocą.

Niezwykle ważne jest to że projekt to także Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Jego realizacja to nie tylko stworzenie dla mieszkańców gminy i turystów atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu i wypoczynku.W wyniku przedsięwzięcia ma nastąpić ograniczenie ruchu turystycznego w centralnej części masywu Babiej Górt, będące wynikiem nie tyle limitowania dostępu, ile poszerzenia oferty turystycznej Babiogórskiego Parku Narodowego i Gminy Zawoja, a przez to przeniesienie części ruchu turystycznego na obszar Parku, jednak poza teren obszaru Natura 2000. Dzięki realizacji projektu nastąpi ukierunkowanie ruchu turystycznego i zmniejszenie antropopresji, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości ochrony siedlisk i gatunków na obszarze parku. Osiągnięcie efektu mierzone będzie na podstawie pomiarów terenowych, obserwacji i ankiet prowadzonych wśród turystów, opracowywane będą również sprawozdania na podstawie obserwacji i danych uzyskanych o BgPN.

Dzięki budowie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej turyści zwłaszcza grupy zorganizowane i rodziny z dziećmi będą mogły podziwiać przyrodę i czerpać z jej piękna bez konieczności wchodzenia do parku, co zapewni ukierunkowanie ruchu i bezpośrednio wpłynie na osiągniecie oczekiwanych efektów ekologicznych. Atrakcyjna infrastruktura i alternatywna ścieżka poza granicami parku spowoduje, że turyści zostaną i spędzą aktywnie i ciekawie czas, bez konieczności chodzenia po szlakach i ścieżka na terenie parku.

Realizacji projektu to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w kontekście silnego zaznaczania się negatywnego wpływu człowieka na wspomniane wyżej obszary, zarówno w sposób bezpośredni (wydeptywanie, hałas, przecięcie areałów populacji zwierząt), jak i pośredni (pojawienie się gatunków obcych). Utworzenie strefy rekreacyjnej oraz nowej ścieżki edukacyjnej położonej poza granicami Parku pozwoli to na zmniejszenie ilości turystów odwiedzających zwarte kompleksy leśne Babiej Góry a w szczególności cenne fragmenty piętra alpejskiego. Podjęte na tym obszarze działania pozwolą na skanalizowanie ruchu turystycznego poza cennymi przyrodniczo obszarami BgPN co odpowiada  zaleceniom zawartym w Projekcie Planu Ochrony Babiogórskiego PN oraz w rocznych zadaniach ochronnych dla Babiogórskiego PN, określonych przez Ministra Środowiska, a opiniowanych przez Radę Naukową Parku. Promocja projektu zapewni optymalne wykorzystanie efektów projektu po jego zakończeniu

 Potrzeba realizacji przedsięwzięcia i uzasadnienie realizacji projektu wynika z danych empirycznych pozyskanych w wyniku badań terenowych prowadzonych przez BgPN. Konieczność ochrony przyrody babiogórskiej przed działaniami człowieka opisano również została w… „Roczniku Bieszczadzkim” 17(2009), str. 173–187, gdzie autorzy wskazują na  "wysoką wrażliwość omawianych obiektów przyrodniczych na zmiany wywołane aktywnością człowieka"(str. 180). Gdzie również wskazano, że „Praktyczne działania na rzecz ochrony kręgowców skupiają się na eliminowaniu zagrożeń ze strony człowieka …." (str.183).

Całkowita wartość projektu to 2 550 000 zł, w tym:
Dotacja z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - 2 167 500 zł (85 proc.)
Gmina Zawoja: 382 500 zł  (15 proc.)

Materiał promocyjny

asdasdasdasdas
ShowMeble
klimatyzator

Gazetki Promocyjne

 

HomeWydarzeniaZawojaPełne atrakcji Babiogórskie ścieżki wyprowadzą ruch z centralnej części parku narodowego