Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
poniedziałek, 13 marzec 2017 20:30

Zawoja. Dostaną prawie 1,5 mln zł na Dom

Napisał

Kolejne pieniądze popłyną do tej gminy. Został właśnie pozytywnie rozpatrzony wniosek na utworzenie Domu Opieki Dziennej w Zawoi. To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla osób niesamodzielnych, ale również dla ich opiekunów.

Cały projekt ma kosztować 153294,40 zł  - z czego dofinansowanie opiewa na kwotę 1425974,4 zł. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na ternie gminy Zawoja poprzez utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę oraz aktywizację osób niesamodzielnych, czyli Dom Opieki Dziennej.
„Największy problem w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Zawoja stanowią osoby starsze i niepełnosprawne, bowiem na terenie Gminy nie funkcjonuje żadna placówka świadcząca usługi dla tej grupy mieszkańców. Nie ma tu Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy czy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dlatego też pojawił się pomysł, aby taki Dom Opieki Dziennej utworzyć, co przyjęło się z dużym entuzjazmem wśród osób stanowiących grupę docelową tego projektu. Warto dodać, że Gmina Zawoja nie będzie angażować środków finansowych w ramach wkładu własnego, bowiem projekt ten został napisany w taki sposób, aby wykorzystać zaplecze lokalowe jako potencjał wnioskodawcy i wkładem własnym będą sale znajdujące się w budynku DOD.” – informuje wójt Zawoi, Marcin Pająk.
Z informacji urzędu wynika, iż w 2016 roku 10 osób było umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej poza gminą Zawoja ze względu na brak placówki dla osób z takimi potrzebami, w latach 2017-2018 konieczne będzie umieszczenie 11 osób w DPS i wyrwanie ich ze swojego środowiska społecznego (rodzinnego).
„Z analiz pracowników socjalnych wynika, że występuje również duże zapotrzebowanie w zakresie usług opiekuńczych, gdyż ok 30 takich osób wymaga tej formy wsparcia. W zakresie zagwarantowania posiłku dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych GOPS w roku 2015 pomocą objął 70 osób w 38 rodzinach. Bardzo duży jest również odsetek ludzi starszych, którzy pozostają sami ze względu na migrację dzieci do dużych miast w związku z poszukiwaniem pracy. Osoby te ze względu na swój wiek są niesamodzielne, potrzebują wsparcia osób drugich, a także towarzystwa i poczucia, że są potrzebni” – czytamy we wniosku złożonym przez gminę o dofinansowanie tego projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
Myśląc o osobach starszych - niesamodzielnych oraz osobach niepełnosprawnych nie można zapominać też o ich opiekunach, którzy swoją opiekę pełnią 24 godziny na dobę. Są oni tym wyczerpani i sami potrzebują odpoczynku chociażby paru godzin dziennie, co będzie możliwe, gdy ich podopieczni będą w DOD pod fachową opieką.
Projekt według założeń będzie realizowany od 1 marca 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. DOD będzie otwarty we wszystkie dni robocze przez 10 godzin w porach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. 
Budynek przeznaczony na DOD, będzie miał sale pobytu dziennego, pomieszczenia do terapii indywidualnej, gabinet fizjoterapii, sale do terapii ruchowej, sale do zajęć w grupach, kuchnie, 4 łazienki na dwóch piętrach z podziałem dla kobiet i mężczyzn, gabinet lekarski, szatnię. Placówka dysponować będzie pomieszczeniami dostosowanymi do liczby uczestników i wyposażonymi w niezbędne meble i sprzęt zgodnie z obowiązującymi "Standardami lokalowymi placówki”. Budynek, w którym mieścić się będzie placówka, jej pomieszczenia i otoczenie budynku będą pozbawione barier architektonicznych. 
Czas trwania pierwszej rekrutacji to lipiec/sierpień 2017 roku, a grupa docelowa według projektu ma liczyć 140 osób. W trakcie trwania projektu pobyt osób w DOD będzie bezpłatny.
 
(tam)
 
 

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaZawojaZawoja. Dostaną prawie 1,5 mln zł na Dom