Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

środa, 19 kwiecień 2017 09:12

Zawoi wizja po rewitalizacji

Władze gminy zaprezentowały Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023. Pokazuje on jej wizję oraz projekty, które maja pomóc w jej realizacji.

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz programy rewitalizacji.

Tak brzmi oficjalna regułka. Przenosząc potrzebę rewitalizacji na rzeczywistość, z gminnego programu rewitalizacji wynika, że obszarami zdegradowanymi w Zawoi i okolicach są sołectwo Skawica Centrum, sołectwo Skawica Sucha Góra oraz sołectwo Zawoja Przysłop. Zatem obszar rewitalizacji obejmie Liczba mieszkańców: 2507 osób (27,36 procent mieszkańców gminy Zawoja).

Za tymi danymi idzie wizja autorów opracowania. Wedle niej po przeprowadzeniu rewitalizacji gmina stanie się obszarem uzdrowionym społecznie, przestrzennie jak i gospodarczo. Obszar rozwija się harmonijnie. Będzie posiadał bogatą ofertę rekreacyjną i kulturalną, zapewniał będzie  mieszkańcom możliwość rozwoju, integrację i wysoką jakość życia.

Ładnie brzmi… tylko jak to zrobić? Temu służyć mają projekty, na które zwrócili uwagę autorzy opracowania. Oto one:

Projekty rewitalizacyjne
Nazwa projektu Podmiot realizujący
Uporządkowanie   gospodarki  wodnokanalizacyjnej   na  terenie BGT    PGKIB  Zawoja
BGT   -  budowa   górskich  ścieżek  rowerowych Gmina Zawoja
Głęboka  kompleksowa  termomodernizacja  budynków  użyteczności Gmina Zawoja
Budowa  infrastruktury   rekreacyjnej  w  Gminie   Zawoja Gmina Zawoja
Uporządkowanie   gospodarki  wodnokanalizacyjnej   na  terenie PGKIB  Zawoja
Uporządkowanie   gospodarki  wodnokanalizacyjnej   na  terenie PGKIB  Zawoja
Budowa  tras  turystycznych Gmina Zawoja
Remont  budynku   Ośrodków  zdrowia   w  Skawicy Gmina Zawoja
Remont  budynków  Ośrodków  zdrowia   w  Zawoi Gmina Zawoja
Rozbudowa   szkoły  w  Skawicy Gmina Zawoja
Klucz   do  Sukcesu  II Gmina Zawoja
Centrum Ucznia Zdolnego Gmina Zawoja
Edukacja z zakresu rozrywki elektronicznej Stowarzyszenie „Lux"
Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni starej szkoły w przysiółku potrzeby pensjonatu górskiego Gabruk Wilczyński Sp. z
„z małej szkoły na Przysłopiu w wielki świat” Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego „Przysłop”
Remont lub budowa nowego budynku Babiogórskiego Centrum Babiogóskie Centrum
Wzrost świadomości    w zakresie zagrożeń społecznych – psychoaktywnych oraz cyberprzemocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi
Kryzys szansą rozwoju” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi
Rekreacja na powietrzu Mieszkaniec
Przy herbatce-spotkanie w klubie seniora Świetlica wiejska w Skawicy Centrum
Czarny Teatr Klub Odlotowych Mam
Dom Pielgrzyma Klasztor Karmelitów Bosych
Ostatnia wycieczka Rzymskokatolicka Parafia p.w. Matki Częstochowskiej w Skawicy
   
Projekty rewitalizacyjne dodatkowe
Budowa placu zabaw w Zawoi Mosorne Gmina Zawoja
Budowa Placu zabaw Zawoi Dolnej Gmina Zawoja
Ścieżka edukacyjna do wodospadu Sołtys-Radna
Wydarzenia kulturalne Koło Gospodyń Wiejskich
Kronika Parafii w Skawicy Rzymskokatolicka Parafia p.w. Matki Częstochowskiej w Skawicy
Odnowa kapliczki z 1817 fundacji Artura Potockiego Rzymskokatolicka Parafia p.w. Matki Częstochowskiej w Skawicy

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023 współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020

 

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaZawojaZawoi wizja po rewitalizacji