Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
wtorek, 27 czerwiec 2017 17:10

Kolejne miliony na kanalizację dla gminy Zawoja.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” sp. z o.o. otrzymało 3 674 171,00 zł dofinansowania na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja– Etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa     w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.  Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej miało  miejsce 1 czerwca 2017r. w Warszawie.

 

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy Zawoja.

Przebieg planowanej kanalizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap II”


Projekt przewiduje realizacje 3 kontraktów budowlanych z zakresu kanalizacji oraz 3 kontraktów związanych z nadzorem, informacją i promocją tj.

K1 - Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja / od DW SILWER do oś Widły /- kontrakt realizowany w ramach - żółty FIDIC. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie ok 5 km sieci kanalizacyjnej, zakończonej studzienkami kanalizacyjnymi na posesji

K2 - Modernizację systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja /- kontrakt realizowany w ramach - żółty FIDIC. Kontrakt obejmuje modernizację ok. 6 km sieci kanalizacyjnej.

K3 - Likwidację oczyszczalni ścieków Zawoja Widły - kontrakt realizowany w ramach - żółty FIDIC.

K4 - Inżynier Kontraktu dla Projektu;

K5 - Informacja i Promocja Projektu;

K6 - Pomoc Techniczna.  

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 5 328 113,42 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 4 322 554,00 zł. Wartość VAT w projekcie jest kosztem niekwalifikowanym, który Spółka odzyska. Otrzymana dotacja z NFOŚiGW wynosi: 3 674 171,00 zł / 85 % kosztów kwalifikowanych/ Na wkład własny Spółka zamierza zaciągnąć pożyczkę z NFOŚiGW     w wysokości 455 000,00 zł oraz otrzyma dokapitalizowanie z Gminy Zawoja w wysokości 230 000,00 zł

W roku 2017 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej. Planowany termin realizacji projektu zakładany jest na lata 2018-2019.

 

Nadmienić należy, że PGKiB „Zawoja” Sp. z o.o. złożyła kolejny projekt    w ramach III etapu kanalizowania Gminy Zawoja pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap III”. W ramach przedmiotowego projektu planowane jest skanalizowanie Zawoi Mosorne oraz Zawoi Policzne. Koszt projektu szacowany jest na ok. 5 300 000,00 zł. W ramach projektu dotacja wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych        tj.  ok. 3 600 000,00 zł.

W ramach IV etapu planowane jest złożenie kolejnego wniosku o dotację na  rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Górnej oraz budowę oczyszczalni ścieków wspólnie z Gminą Maków Podhalański. Do czasu wybudowania oczyszczalni ścieków, ścieki z Gminy Zawoja oczyszczane będą w oczyszczalni w Suchej Beskidzkiej. Wszystkie 4 etapy planuje się zrealizować do roku 2023.

 

REALIZACJA BUDOWY SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

NA TERENIE GMINY ZAWOJA - ETAP I

 

 

 

Gmina Zawoja oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja”               sp. z o.o. informują, że w ramach realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja– Etap I” zostały wyłonione w drodze postępowań przetargowych niżej wymienione firmy:

 

 

 

Lp.

Nazwa kontraktu

Firma, która będzie realizować kontrakt

Kwota kontraktu zł

/brutto/

Termin realizacji

1

Budowa przepompowni ścieków i stacji zlewnej w Skawicy- kontrakt realizowany w ramach - żółty FIDIC.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. Z o.o. Mochnaczka Wyżna 118,

33 -380 Krynica Zdrój

1 253 985,00

do 31 marca 2018r.

2

Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacja oczyszczalni Zawoja Centrum- kontrakt realizowany w ramach - żółty FIDIC.

Konsorcjum firm:

- Przedsiębiorstwo Budowlane “MODUŁ” sp. z o.o. ul. Stróżówka 67, 300 Gorlice

- Zakład Budownictwa Ogólnego „Moduł” Bożena Guzik, ul. Stróżówka 67, 300 Gorlice

15 306 120,00

do 31 listopada 2018r.

3

Budowa ujęcia wody - studnia głębinowa- kontrakt realizowany w ramach - żółty FIDIC.

HYDROEL Zakład Wiertniczo-Górniczy  Zagórzany

224 770,20

do 31 listopada 2017r.

4

Inżynier Kontraktu dla Projektu;

Konsorcjum firm:

- LIDER Dom Inżynierski PROMIS, S.A.,Ul. Stoisława 2, 70 –223 Szczecin

- PARTNER: „SMAJDOR” Leszek Smajdor, ul. Grunwaldzka 200 f, Nowy Sącz

- PARTNER: „WWpartnet TB” Wojciech Wesołowski, ul. Św. Heleny 53, 33-300 Nowy Sącz

 

293 355,00

do 31 grudnia 2018r.

Ponadto informuje się, że w ramach w/w projektu został jeszcze jeden kontrakt do rozstrzygnięcia tj. Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica.  Termin realizacji kontraktu planowany jest do 30 listopada 2018r.

 

Nadmienić należy, że na realizację w/w projektu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   i Budownictwa „Zawoja” sp. z o.o. otrzymało dotację z NFOŚiGW w wysokości 18 875 922,57 zł. Na wkład własny Spółka zamierza zaciągnąć pożyczkę z NFOŚiGW.

Wartość VAT w projekcie jest kosztem niekwalifikowanym, który Spółka odzyska od Urzędu Skarbowego.

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaZawojaKolejne miliony na kanalizację dla gminy Zawoja.