Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

środa, 19 lipiec 2017 17:21

Wędkarze pytają o ścieki - „ZAWOJA” odpowiada.

W związku z materiałem filmowym zamieszczonym w jednym z portali społecznościowych dotyczącym zanieczyszczeń wydostających się z wylotu oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o. informuje, że ze względu na brak informacji odnośnie dnia i godziny zdarzenia oraz słabą jakość nagrania (barwa zanieczyszczeń) trudno jednoznacznie wskazać powód zaistniałej sytuacji.

Wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Skawicy jest wylotem wspólnym zarówno dla ścieków oczyszczonych, wód opadowych z terenu zakładu oraz wód z przelewu burzowego. Na odprowadzanie każdego rodzaju z tych ścieków Przedsiębiorstwo posiada stosowne pozwolenie wodnoprawne.

Ścieki wydostające się z wylotu są mieszaniną ścieków oczyszczonych, wód z przelewu burzowego oraz wód opadowych z terenu zakładu. Pogorszenie parametrów jednego ze składników powoduje pogorszenie parametrów całej mieszaniny.

Niewielkie nawet opady deszczu powodują zmywanie pyłu i innych zanieczyszczeń zalegających na placu wokół zakładu powodując trwające jakiś czas zmętnienie wód opadowych odprowadzanych z terenu zakładu bezpośrednio do odbiornika – rzeki Skawica.

Podobna sytuacja występuje podczas intensywnych bądź długotrwałych opadów deszczu. Wody ze zlewni przedostają się przez nieszczelności do systemu kanalizacji. Często są to wody zanieczyszczone glebą, zanieczyszczeniami spłukiwanymi z dróg, placów i chodników zlokalizowanych przy zlewni sieci kanalizacyjnej. Jeżeli ich ilość jest większa niż przepustowość oczyszczalni, odprowadzane są bezpośrednio do rzeki. W zależności od opadów odpływ wód przelewem może utrzymywać się jakiś czas po ustaniu opadów deszczu.

Oczyszczanie ścieków na oczyszczalni w Zawoi Widły, podobnie jak na prawie każdej współczesnej oczyszczalni, jest oparte na technologii osadu czynnego.

Osad czynny stanowią skoncentrowane w reaktorze biologicznym żywe mikroorganizmy – te same, które występują naturalnie w ciekach wodnych i uczestniczą w procesie ich samooczyszczania.

Żywa natura osadu czynnego powoduje, że nawet nowoczesne oczyszczalnie ścieków borykają się z zakłóceniami pracy i związanego z tym pogorszenia parametrów ścieków oczyszczonych.

Sytuacja taka jest częsta zwłaszcza w okresach przejściowych (zima – wiosna). Na pracę osadu czynnego wpływa też skład ścieków dopływających – zbyt wysokie lub zbyt niskie obciążenie ścieków ładunkiem zanieczyszczeń powoduje rozmaite skutki uboczne – pienienie bądź wynoszenie na powierzchnię osadników kłaczków osadu – wizualnie jakość ścieków znacznie się obniża, podwyższa się wskaźnik zawiesiny. Zawiesinę tę stanowią jednak mikroorganizmy występujące naturalnie w środowisku wodnym, nie są więc szkodliwe.

Inną grupę zakłóceń pracy osadu stanowi jego zatrucie. Spowodowane jest obecnością w ściekach dopływających toksycznych substancji. Następuje wówczas pogorszenie parametrów ścieków oczyszczonych – są one jednak znacznie lepsze niż ścieków nieoczyszczonych. Zakłócenia takie mogą trwać nawet kilka dób.

Niewłaściwy skład ścieków oczyszczonych powoduje również rozwój bakterii nitkowatych – powodują one tzw. pęcznienie osadu i problemy z jego sedymentacją. W rezultacie do ścieków oczyszczonych również mogą przedostać się kłaczki osadu czynnego.

W ostatnim czasie nie odnotowaliśmy jednak problemów z pracą osadu czynnego.

Należy dodać, że oczyszczalnia w Zawoi Widły jest oczyszczalnią starą, niezautomatyzowaną – spełnia jednak swoją rolę i z całą pewnością korzystnie wpływa na stan środowiska wodnego. Duża część ścieków dopływająca do oczyszczalni gromadzona byłaby w nieszczelnych zbiornikach („szambach”) oraz nielegalnie wprowadzana wprost do rzeki i potoków.

Wykonujemy wszelkie wymagane przepisami prawa badania ścieków, a wyniki mieszczą się w normach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków dowód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego.

Ze względu na wiek oczyszczalni nie jest planowana modernizacja oczyszczalni polegająca na montażu osprzętu i urządzeń pomiarowych minimalizujących ryzyko zakłóceń pracy.

Oczyszczalnia zostanie zlikwidowana prawdopodobnie w 2019 roku, a istniejąca sieć kanalizacyjna w górnej części Zawoi zmodernizowana i uszczelniona. W połączeniu z nowo wybudowaną siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Zawoja wszystkie ścieki z terenu gminy trafią do oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej.

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaZawojaWędkarze pytają o ścieki - „ZAWOJA” odpowiada.