Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
sobota, 28 marzec 2015 17:25

XVII Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami św. Jana Pawła II.

W górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki, które można podziwiać, ale niejako szkołę życia. Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie wzajemnie  w trudnych chwilach, razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość w obliczu majestatu i dostojeństwa gór.- Te słowa Jana Pawła II są mottem  XVII edycji Gwiaździstego Zlotu Turystycznego Szlakami św. Jana Pawła II, który odbędzie w dniach 27-29.05.  2015 r. w   Zembrzycach. Honorowy patronat nad imprezą objęli : Kardynał Stanisław Dziwisz,     Karolina Kaczorowska–małżonka ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej; Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Organizatorem Zlotu jest-  Instytut Tradycji Rzeczpospolitej i Samorządu Terytorialnego, Urząd Gminy  Zembrzyce, Ośrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny Totus Tuus im. ks. Karola Wojtyły w Zembrzycach, przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego.

Cele i zadania jakie postawili sobie organizatorzy to przede wszystkim :

1.  Propagowanie idei Jana Pawła II - miłości, przyjaźni, umiłowania czynnego wypoczynku, obcowania z przyrodą oraz integracji środowisk.

2. Kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej

i kajakowej, szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.

3. Propagowanie i promowanie regionalnych produktów turystycznych.

4. Wzmocnienie istniejących już na terenie Województwa Małopolskiego ofert turystyki

wiejskiej i kulturowej poprzez ich promocję i prezentację wśród uczestników zlotu.

5. Promocja zdrowego stylu życia

6. Aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz propagowania turystyki kwalifikowanej.

 

Ważne informację dla osób, które chcą wziąć udział w Zlocie.

 

Tegoroczny Zlot odbędzie się na trasach turystycznych: pieszych i rowerowych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Zlot ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby pełnoletnie, jak i te które nie ukończyły 18- tego roku życia, pod warunkiem, że zostaną zgłoszone pod opieką osób pełnoletnich – za pisemną zgodą prawnych opiekunów.

2. W Zlocie mogą uczestniczyć turyści z całego regionu Polski oraz z zagranicy reprezentujący organizacje turystyczne, młodzieżowe, sportowe, szkoły oraz osoby indywidualne, mile widziane całe rodziny.

3. Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność, potwierdzając przyjęcie powyższego warunku własnoręcznym podpisem na karcie uczestnictwa. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi opiekun dorosły potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem (jeden dorosły opiekun na 10 uczestników niepełnoletnich).

4. Turystów rowerowych obowiązuje na trasach znajomość przepisów i przestrzeganie zasad kodeksu drogowego, posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy. Obowiązkiem jest używanie na trasach zlotu sprzętu ochronnego – szczególnie kasków i kamizelek odblaskowych.

 

Zgłoszenie do udziału w zlocie należy dokonać na karcie zgłoszenia – będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu, w terminie do 15.05.2015 r. Do karty zgłoszenia należy dołączyć ksero dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 20 zł od osoby (wysokość wpisowego uległa zmianie ze względu na wysoki standard  miejsca biwakowania oraz atrakcje zaplanowane przez organizatorów). Zgłoszenia uczestnictwa wraz z wpisowym będą również przyjmowane w biurze Zlotu w dniu jego rozpoczęcia. Opiekunowie grup są zwolnieni z wpisowego. Organizatorzy dopuszczają możliwość włączenia się do zlotu w trakcie jego trwania  bez możliwości uzyskania zniżki wpisowego

 

Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto:

 

Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego+

31-115 Kraków pl. gen. Sikorskiego 1

Nr konta: nr konta: 61 1160 2202 0000 0002 5175 1857

W tytule należy dopisać „XVII Gwiaździsty Zlot”

Listy zgłoszeń  wraz z wpisowym należy przedłożyć w biurze Zlotu w dniu przybycia na Zlot.

 

Organizatorzy gwarantują wydanie pamiątek Zlotu jedynie osobom, które dokonały zgłoszenia i wpłaty wpisowego w terminie do 15.05.2015. Osoby zgłoszone po tym terminie oraz te, które włączą się do Zlotu w czasie jego trwania mogą otrzymać pamiątki w terminie późniejszym.

 

W ramach wpisowego uczestnikom Zlotu zapewnia się:

1. Bezpłatne miejsce biwakowe – Ośrodek  Wypoczynkowo - Rekolekcyjny  TOTUS TUUS im. Karola Wojtyły w Zembrzycach.

2. Posiłek turystyczny (jeden w każdym dniu).

3. Odznakę Zlotu (button);

4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Zlotu.

5. Opiekę lekarską w ramach funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Zembrzyce.

6. Transport sprzętu i asekurację na trasach rowerowych.

7. Udział w imprezach towarzyszących.

8. Materiały promocyjne gminy Zembrzyce oraz Stowarzyszenia Gmin  Babiogórskich.

 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZLOTU:

1. Przedstawienie w dniu przybycia dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego.

2. Przestrzeganie programu dziennego.

3. Podporządkowanie się decyzjom i zarządzeniom organizatorów.

4. Przestrzeganie postanowień „Karty Turysty” oraz zasad bezpieczeństwa.

5. Niesienie pomocy – w razie konieczności – innym uczestnikom Zlotu;

6. Kierownicy i opiekunowie grup zobowiązani są do posiadania apteczki pierwszej pomocy zarówno na biwaku, jak i na trasach Zlotu;

7. Poruszanie się po wyznaczonych trasach Zlotu;

8. Przestrzeganie przepisów ochrony przyrody oraz przeciwpożarowych;

9. Przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 23.00-6.00.

 

Uczestników obowiązuje indywidualne wyposażenie w podstawowy sprzęt

turystyczny i biwakowy (namiot, śpiwór, materac, itp.)

 

Osoby oraz grupy zainteresowane noclegami w pokojach dwuosobowych o wysokim standardzie (tylko takie są dostępne), proszone są o rezerwacje noclegów do 8.05.2015 u Komandora Zlotu pod nr. 501871732.

Po upływie podanego  wyżej terminu organizatorzy nie  gwarantują możliwości dokonania rezerwacji.

Cennik: nocleg 40 zł. śniadanie 10 zł, obiadokolacja 15 zł. (śniadanie i obiadokolacja nie są obowiązkiem przy rezerwacji pokoju, jednak jest pyszna kuchnia, sprawdzona przez organizatorów  )

 

 

Organizatorzy przewidują wyróżnienia wraz z upominkami dla:

1. Najliczniejszego zespołu;

2. Najweselszego i najaktywniejszego zespołu;

3. Zespołu, który przyjedzie na Zlot z najdalej położonej miejscowości od ZEMBRZYC

4. Najmłodszego uczestnika;

5. Uczestnika o najdłuższym „stażu turystycznym” w poszczególnych kategoriach turystycznych;

6. Najliczniejszej rodziny biorącej udział w Zlocie

 

Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie i wyłącznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu osobom trzecim odwrotnie.

3. W wypadku stwierdzenia spożycia alkoholu przez uczestnika Zlotu jak również innych, niedozwolonych substancji psychoaktywnych lub nie przestrzeganie regulaminu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego skreślenia go z listy uczestników  oraz wezwanie w razie potrzeby służb porządkowych.

4. Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. W przypadku nie przybycia na Zlot wpisowe nie podlegają zwrotowi.

6. Zaleca się uczestnikom Zlotu dokonanie dodatkowego ubezpieczenia na czas dojazdu do miejsca Zlotu oraz powrotu do miejsca zamieszkania.

7. Zabrania się rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.

8. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu będą komunikaty szczegółowe podawane podczas trwania Zlotu.

9. Podczas trwania Zlotu organizatorzy przewidują atrakcje, o których będą informować na bieżąco.

 

 

PROGRAM DZIENNY ZLOTU:

 

Środa 27.05.2015

 

Od godz. 8.30  weryfikacji uczestników Zlotu wydawanie regulaminów i pamiątek Zlotu.

godz. 10.00-11.30 – wyjście ekip na trasę Zlotu. Wyjazd rowerzystów z Ludźmierza.

od godz. 13.00 -14.00 posiłek turystyczny na  polanie” u Harnasia” grillowanie.

Harnaś Stasek gwarantuje wiele atrakcji.

godz. 18.00 – powrót do Ośrodka Totus Tuus

godz. 18.00 – 22.00 ognisko, karaoke i dyskoteka

 

Czwartek 28.05.2015

 

godz. 9.00-9.30 - wyjście ekip na trasy Zlotu, wyjazd rowerzystów.

od godz. 17.00 – 18.00 posiłek turystyczny na biwaku, Ośrodek Totus Tuus

godz. 18.00  gry i zabawy zręcznościowe.

godz. 19.00 – 22.00- ognisko, konkurs piosenki turystycznej, dyskoteka.

 

Piątek 29.05 2015

 

godz. 9.00 – 9.30 - wyjście ekip na trasy Zlotu oraz wyjazd rowerzystów.

godz.13.00 – 14.00  - posiłek turystyczny na biwaku

 godz. 14.00 – msza św. w Kaplicy na Ośrodku  Totus Tuus

godz. 15.00 -16.00  uroczyste zakończenie Zlotu, wręczenie nagród i upominków.

 

Trasy Piesze Zlotu:

 Środa 27.05.2015

 Godz.10.00- 11.30 – wyjście na trasę Zembrzyce ośrodek "Totus Tuus" - Kramarki - Sztukówka – Gospodarstwo agroturystyczne "Bacówka u Harnasia" czas przejścia: ok. 2 godz. 30 min., odległość: ok. 7 km

Atrakcje: Bacówka Zbójnicka Harnaś Stasek oraz jego Zbójnicy i Górale gwarantuje wiele atrakcji. A ponadto przepiękna panorama z widokiem na Babią Górę, ducie w Trombole, którą słychać na kilka kilometrów, grillowanie kiełbasek ,ognisko, pokaz wyrobu oscypków w bacówce, dojenie kozy (tylko wybrańcy, wybiera koza  ).Wyrób „moskolików” oraz degustacja.

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaZembrzyceXVII Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami św. Jana Pawła II.