Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
sobota, 31 maj 2014 18:52

„ Zasłużony dla Gminy Zembrzyce”

Napisał

W piątek 30 maja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego  przyznano  tytuły „ Zasłużony dla Gminy Zembrzyce”.

Dzień  Samorządu Terytorialnego obchodzony jest od 25-ciu lat, a w tym roku również Gmina Zembrzyce ma swoje 40 -lecie powołania.
Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Domu Weselnym TEQUILA w Zembrzycach.
Dla gości wystąpili: Barbara Cyganik, Edward Stopa, Kapela Kusica Tadeusza Wojtanka oraz Maria Heldt. 

Inicjatorem i pomysłodawcą uhonorowania 19 zasłużonych był wójt gminy Zembrzyce Eugeniusz Stypuła.

Lista Wyróżnionych

1.     Emilia Pilarczyk

Pani Emilia Pilarczyk od  pięciu  kadencji  nieprzerwanie  pełni  funkcję radnej gminy, jest przewodniczącą Komisja Edukacji, Kultury  i Sportu oraz Spraw Socjalnych. Z zawodu jest pielęgniarką, obdarzoną prawdziwym powołaniem do niesienia pomocy potrzebującym. Od prawie 20 lat podejmuje lokalne inicjatywy  i udowadnia, że można działać wspólnie, skutecznie, bez podziałów pokoleniowych z korzyścią dla miejscowości  i  mieszkańców Śleszowic. Cieszy się ogromnym zaufaniem  w środowisku.

 

2.    Stanisława   ŁAGOSZ MIROCHA

Pani Stanisława Łagosz – Mirocha  przez 6 lat  pełniła funkcję  Wójta Gminy Zembrzyce, była radną gminy przez 5 kadencji. Przyczyniła się do zmodernizowania sieci wodociągowej Zembrzyc. Za jej kadencji wybudowano kolektor główny gazowy do Suchej Beskidzkiej i podłączono gaz  w Zembrzycach i Marcówce. Jest bardzo mocno zaangażowana w sprawy społeczności lokalnej, które mają  istotny wpływ na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy. Działa społecznie  i charytatywnie  w parafii  i w lokalnych stowarzyszeniach.  Należy do Stowarzyszenia ZKG MIODUSZYNA. Za działalność w OSP została uhonorowana  odznaczeniem za 45 – lecie  wysługi w OSP Zembrzyce.

3.     Adam Łasak 

Pan Adam Łasak z pracą w samorządzie związany jest  od 1990 roku.  Przez 4 kadencje pełni funkcję radnego Gminy Zembrzyce, jest  członkiem dwóch komisji Rady Gminy  - Komisji Rewizyjnej oraz  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i  Finansów.  Jest to człowiek otwarty na inicjatywy społeczne organizowane w sołectwie Tarnawa Dolna.  Włącza  się    w organizację imprez kulturalno sportowych na terenie gminy.  Od lat młodzieńczych działa w szeregach  OSP dbając o jej wyposażenie.  Jest bardzo mocno zaangażowany  w sprawy społeczności lokalnej, które mają wpływ na rozwój  i modernizację sołectwa Tarnawa Dolna i całej gminy.

4.     Jan Kopacz

Pan Jan Kopacz przez 3 kadencje pełnił funkcję radnego  Rady Gminy Zembrzyce. Był Członkiem Zarządu Gminy  Zembrzyce.  Reprezentował nasz samorząd w sejmiku wojewódzkim. Starał się o podniesienie estetyki Zembrzyc. Inicjator pomysłów upiększania, modernizacji i przedsięwzięć służących rozwojowi  społeczno gospodarczemu gminy.  Wspierał wszelkie

5.     Władysław Wrona

Pan Władysław Wrona był radnym Gminy Zembrzyce od 1998 roku przez 3 kadencje.  Przez wiele lat był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Wiele lat działał w OSP Marcówka, będąc sekretarzem zarządu i bardzo dokładnie dokumentował działalność stowarzyszenia.  Dbał o rozwój społeczno gospodarczy  gminy. Uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych i społecznych. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystywał do niesienia pomocy innym.

 6.Janina Koziołek

Pani Janina Koziołek jest radną Gminy Zembrzyce od 2002 roku już trzecią kadencję. Od lat  wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe ,  aktywnie uczestniczy w życiu społecznym swojej miejscowości.  Wiedzę   i czas wolny  wykorzystuje do niesienia  pomocy osobom  niepełnosprawnym.  Jest  otwarta na wszystkie inicjatywy społeczne i kulturalne organizowane w sołectwie.  Chętnie włącza się w prace społeczne i charytatywne. Uczestniczy aktywnie  w  życiu kulturalnym  miejscowości. Cieszy się ogromnym zaufaniem   i uznaniem mieszkańców.

7.Jan Wożniak

Pan Jan Woźniak jest radnym od 2002 roku już 3 kadencję.  Ma bardzo dobry kontakt  z mieszkańcami.  Zna jak mało kto problemy lokalnej społeczności. Stara się tę wiedzę wykorzystywać do poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Cieszy się ogromnym zaufaniem  mieszkańców.  Jako samorządowiec wykazał wiele troski o dobro Gminy Zembrzyce, włączając się do rozwiązywania problemów infrastruktury drogowej.

       8. Tadeusz Zadora

Pan Tadeusz Zadora jest Radnym Rady Gminy Zembrzyce od 2002 r.  tj. trzecią kadencję. Prywatny przedsiębiorca, który wspiera wszelkie inicjatywy godne poparcia. Realnie ocenia możliwości realizacji projektów służących  rozwojowi gminy i poprawie życia społeczności.  Służy swoim doświadczeniem  przy realizacji  zadań samorządowych. Uczestniczy w wydarzeniach kulturalnyc i społecznych gminy, aktywnie działa w komisjach problemowych Rady Gminy.  Dba o budowanie wspólnoty mieszkańców, łagodzenie sporów.  Wspiera potrzebujących  pomocy.  Cieszy się dużym autorytetem  wśród lokalnej społeczności.

9.Tadeusz Wojtanek

Pan Tadeusz Wojtanek od 1981 roku na stałe mieszka w Zembrzycach . Chociaż z wykształcenia jest chemikiem , jego pasją jest historia i tradycja.  Swoją pasję wykorzystuje do  ocalenia historii i tradycji naszego regionu. Jest niewątpliwie jednym z liderów  naszej społeczności  lokalnej w dziedzinie kultury. Z zamiłowania muzyk, rzeźbiarz , malarz, organizator różnych przedsięwzięć o charakterze folklorystycznym . Przez wiele lat prowadził zespół  regionalny dzieci i młodzieży , a także dorosłych  w Zembrzycach.  Jest niestrudzonym badaczem miejscowego folkloru  i animatorem różnorodnych działań , przyczyniających się do podtrzymywania  tradycji.   Autor „Monografii  Zembrzyc i Marcówki”. Należy  niewątpliwie docenić jego zasługi w promocji   i szerzeniu kultury  oraz ocalenia spuścizny naszych przodków. Jest znanym propagatorem folkloru beskidzkiego.

  10. Tadeusz Paleczny

Profesor dr  hab. Tadeusz  Paleczny od lat aktywnie promuje rodzimą kulturę.  Za sprawą Bractwa Zbójników spod Babiej Góry , którego jest członkiem,   o kulturze Podbabiogórza i tradycji zbójowania mogą usłyszeć mieszkańcy odległych zakątków naszego kraju  i nie tylko. Od lat jest jurorem   w konkursach powiatowych Wieńca Dożynkowego i  Potraw Tradycyjnych jako znawca smaków  i tradycji naszego regionu. Jest autorem przedmowy do Monografii Zembrzyc i Marcówki.  Sławi piękno podbabiogórskiej przyrody. Wydał tomiki poezji, którymi przyczynia się do wzrostu zainteresowania naszym regionem. Został uhonorowany Laurem Babiogórskim za dokumentowanie przeszłości historycznej oraz rozwoju i promocji obszaru Babiej Góry. Dba o spuściznę przodków pielęgnuje gwarę,  a przede wszystkim promuje naszą gminę.

   11. Emilia Szewczyk

Pani Emilia Szewczyk jest emerytowanym pracownikiem  Urzędu Gminy. Była sołtysem od stycznia 1991 roku  do lutego 2007 roku.  Znała specyfikę pracy  samorządowej.  Aktywnie działała w Komitecie Gazowym przy realizacji sieci na terenie Zembrzyc.  Kierowała  się w swej działalności  dobrem publicznym.  Znała doskonale problemy mieszkańców  i starała się rozwiązywać. Swoją postawą człowieka prawego i oddanego drugiemu zdobyła szacunek  i uznanie mieszkańców.

    12. Helena Porębska

Długoletni  były pracownik  świetlicy wiejskiej w Marcówce.  Jest Sołtysem od 1978 roku. Swoje obowiązki wykonuje wzorowo. Pracuje dla dobra mieszkańców  sołectwa i gminy. Przyjazna i pomocna  w rozwiązywaniu  lokalnych problemów. Umiejętnie włącza się w organizację imprez kulturalnych. Wspiera wszelkie słuszne  działania na rzecz swojej miejscowości . Jest oddana pracy na rzecz społeczności Marcówki  i cieszy się sympatią mieszkańców.

   13. Zdzisława Mikołajek

Sołtys wsi Tarnawa Górna od lat najmłodszych  związana jest z pracą na rzecz środowiska w którym żyje. Od 19 lat pełni funkcję sołtys wsi Tarnawa Górna. Dba o estetykę wsi i jej rozwój gospodarczy i kulturalny. Aktywnie włącza się  w życie kulturalne i społeczne sołectwa. Członkini KGW REDZ. Reprezentuje   i promuje gminę na zewnątrz. Jest otwarta na wszystkie inicjatywy organizowane w sołectwie. Chętnie włącza się w prace społeczne    i charytatywne przy  Parafii Krzeszów.

  14. Barbara Kiepura

  Pani Barbara Kiepura jako sołtys Tarnawy Dolnej  od 19 lat  wzorowo wykonuje swoje obowiązki. Przez  lata  umiejętnie wspiera różne inicjatywy nie tylko mieszkańców, ale także władz naszej gminy. Człowiek oddany pracy na rzecz społeczności, zawsze przyjazny innym i pomocny w rozwiązywaniu  problemów. Zyskała sympatię mieszkańców za wkład pracy w rozwój  Tarnawy Dolnej.

    15. Józef Karlak

Uzasadnienie wniosku -  Pan Józef Karlak jest długoletnim Prezesem  i działaczem sportowym Ludowego Klubu Sportowego GARBARZ  w Zembrzycach. Upowszechnia  sport  i zachęca do jego uprawiania. Organizuje imprezy sportowe . Współdziała z organizacjami sportowymi,  placówkami oświatowymi, władzami samorządowymi. Bierze udział w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie gminy. Od lat utrzymuje prowadzoną drużynę na wysokim poziomie. Swą pracą  i zaangażowaniem promuje naszą gminę.

   16. Zbigniew Wróbel

Wieloletni Prezes i działacz sportowy LKS BŁYSKAWICA  w Marcówce. Dba  o rozwój bazy sportowej w Marcówce.  Zachęca do uprawiania sportu. Organizuje imprezy sportowe. Czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego młodych pokoleń sportowców. Nie szczędzi nakładów na szkolenie kadry młodzieżowej, która ma na swym koncie spore osiągnięcia. Współpracuje z władzami samorządowymi i dyrekcją  miejscowej szkoły. Wspiera działania lokalnych organizacji pozarządowych. Cieszy się dużym zaufaniem wśród mieszkańców.

     17. Marta Błaszkowska

Pani Marta Błaszkowska 35 lat przepracowała jako lekarz, najpierw jako pediatra, a później jako Kierownik  Przychodni Zdrowia w Zembrzycach.  Zawsze miła,   uśmiechnięta  starała się nieść pomoc potrzebującym.  Mieszkała  w Zembrzycach, starała się pomóc i zaradzić wszystkim potrzebom z jakimi przez lata przychodzili do niej pacjenci.  Zarządzała  zakładem leczniczym w czasie wielokrotnych zmian strukturalnych dostosowując  przepisy prawne na jakich działał zakład. Dokonała  też niezbędnych,  zgodnie   z wymogami ustawowymi, zmian adaptacyjnych  pomieszczeń  przychodni, co nie było łatwym przedsięwzięciem,  lecz niezbędnym.

     18. Stanisława Wrona

Pani Stanisława Wrona przez 40 lat pracowała na rzecz Gminy Zembrzyce.Od dnia w którym utworzono naszą  Gminę  pełniła funkcję Sekretarza Biura Urzędu Gminy, zajmując się dostosowaniem pracy Urzędu Gminy  i podległych jednostek do zaistniałych zmian strukturalnych. Przez 15 lat pełniła funkcję Naczelnika Gminy. Następnie jako pracownik samorządowy na różnych stanowiskach w tym Sekretarza Gminy  pracowała do 2004 r.  Swoje obowiązki wykonywała z należytą starannością i osobistym zaangażowaniem. Zawsze leżało jej na sercu dobro gminy i mieszkańców. Serdeczna i otwarta na inicjatywy i rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej.

     19. Andrzej Hrycaj

Uzasadnienie wniosku  - były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcówce, radny rady gminy, działacz sportowy.  Z jego inicjatywy i osobistego zaangażowania została wybudowana sala gimnastyczna przy szkole   w Marcówce, oraz zmodernizowano znacznie Ośrodek Wypoczynkowy. Był organizatorem wielu przedsięwzięć  inwestycyjnych, sportowych i kulturalnych w Marcówce.  Dzięki jego przedsiębiorczości, dzieci mogły korzystać bezpłatnie ze stołówki i wyjeżdżać na wypoczynek. Obecnie udziela się działając dla dobra parafii  i społeczności Marcówki.

 

asdasdasdasdas
ShowMeble
klimatyzator

Gazetki Promocyjne

 

HomeWydarzeniaZembrzyce„ Zasłużony dla Gminy Zembrzyce”